COVID-19 Fight
Összesen 22 találat 7 szótárban. Részletek
értelmezésfn
  1. representation
   USA: re"prʌ·ze·nteɪ'ʃʌ·n UK: reprɪzenteɪʃn
  1. reading
   USA: riː'dɪ·ŋ UK: riːdɪŋ
  1. interpretation
   USA: ɪ"ntəː"prʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: ɪntəːprɪteɪʃn
  1. explanation
   USA: e"ksplʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: ekspləneɪʃn
  1. construction
   USA: kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n UK: kənstrʌkʃn
értelmezési tartományfn
  1. domain
   USA: doʊ·meɪ'n UK: doʊmeɪn
téves értelmezésfn
  1. misconception
   USA: mɪ"skʌ·nse'pʃʌ·n UK: mɪskənsepʃn
értelmezés1
  1. e Deutung
   'dɔʏtʊŋ
  1. e Deute
   'dɔʏtə
   1. többes szám:
   2. Deuten
   1. birtokos eset:
   2. Deute
  1. e Auslegung
   1. többes szám:
   2. Auslegungen
   1. birtokos eset:
   2. Auslegung
értelmezés, magyarázat13
értelmezés
tág értelmezés
értelmezés1
  1. parafrasi
   n inv paráfrasi
  1. 6.3 parafrase
   n
értelmezési
értelmezési tartomány
 1. 004
  1. dominio
   domínio
értelmezéstan
  1. ermeneutica
   ermenéutica
értelmezéstudomány
  1. ermeneutica
   ermenéutica
eltérő értelmezés1
 1. szövegkritikában
téves értelmezés
téves értelmezés1
  1. equivoco
   0 tsz: -ci equívoco
tágabb értelem / értelmezés
kétféle megoldást / értelmezést kínáló
a Szentírás szó szerinti értelmezéséhez ragaszkodó dogmatikus1
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása