COVID-19 Fight
Összesen 25 találat 9 szótárban. Részletek
értesítésfn
  1. notification
   USA: noʊ"tʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: noʊtɪfɪkeɪʃn
  1. notice
   USA: noʊ'tʌ·s UK: noʊtɪs
  1. További értesítésig az épület zárva.
    1. The building is closed until further notice.
  1. message
   USA: me'sʌ·ʤ UK: mesɪʤ
  1. intimation
   USA: ɪ"ntʌ·meɪ'ʃʌ·n UK: ɪntɪmeɪʃn
  1. intelligence
   USA: ɪ"nte'lʌ·ʤʌ·ns UK: ɪntelɪʤəns
  1. information
   USA: ɪ"nfɔː'rmeɪ'ʃʌ·n UK: ɪnfəmeɪʃn
 1. gazd
  1. advice
   USA: ʌ·dvaɪ's UK: ədvaɪs
  1. advertising
   USA: æ'dvəː·taɪ"zɪ·ŋ UK: ædvətaɪzɪŋ
értesítés szerintkif
  1. as per advice
   USA: e'z pəː' ʌ·dvaɪ's UK: əz pəːr ədvaɪs
előzetes értesítésfn
  1. warning
   USA: wɔː'rnɪ·ŋ UK: wɔːnɪŋ
feladási értesítéskif
  1. letter of advice
   USA: le'təː· ʌ·v ʌ·dvaɪ's UK: letər ɔv ədvaɪs
  1. advice note
   USA: ʌ·dvaɪ's noʊ't UK: ədvaɪs noʊt
jóváírási értesítésfn
  1. credit note
   USA: kre'dʌ·t noʊ't UK: kredɪt noʊt
terhelési értesítésfn
  1. debit note
   USA: de'bɪ"t noʊ't UK: debɪt noʊt
további értesítésigkif
  1. until further notice
   USA: ʌ·ntɪ'l fəː'ðəː· noʊ'tʌ·s UK: ʌntɪl fəːðər noʊtɪs
módosításról szóló értesítés (EU)kif
  1. modification notice
   USA: mɔ"dʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n noʊ'tʌ·s UK: mɔdɪfɪkeɪʃn noʊtɪs
módosításról szóló értesítés (PHARE)kif
  1. modification notice
   USA: mɔ"dʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n noʊ'tʌ·s UK: mɔdɪfɪkeɪʃn noʊtɪs
értesítésfn
  1. e Nachricht
   'naːxrɪçt
   1. többes szám:
   2. Nachrichten
   1. birtokos eset:
   2. Nachricht
  1. rég e Kunde
   1. többes szám:
   2. Kunden
   1. birtokos eset:
   2. Kunde
  1. r Bescheid
   bə'ʃaɪt
   1. többes szám:
   2. Bescheide
   1. birtokos eset:
   2. Bescheides
   3. Bescheids
  1. e Anzeige
   'antsaɪgə
   1. többes szám:
   2. Anzeigen
   1. birtokos eset:
   2. Anzeige
értesítésfn
 1. bevonulásról tört
előzetes értesítésfn
értesítésnincs
értesítésnincs
 1. születésről, elhalálozásról stb.
  1. notifica
   notífica
értesítés áru rendelkezésre állásárólfn
 1. ker
  1. filiere
   n inv
értesítés előnyomozás megindításárólnincs
 1. hogy a vizsgált személy felkészülhessen az ügyvédjével
előzetes értesítésnincs
fizetési értesítésnincs
jóváírási értesítésnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása