Összesen 53 találat 9 szótárban. Részletek
érthetőmn
  1. understandable
   USA: ʌ"ndəː·stæ'ndʌ·bʌ·l UK: ʌndəstændəbl
  1. plain
   USA: pleɪ'n UK: pleɪn
  1. Utasítása elég érthető volt, megindultunk hát utána.
    1. His instruction was plain enough, and we followed him.
  1. luminous
   USA: luː'mʌ·nʌ·s UK: luːmɪnəs
  1. lucid
   USA: luː'sʌ·d UK: luːsɪd
  1. intelligible
   USA: ɪ"nte'lʌ·ʤʌ·bʌ·l UK: ɪntelɪʤəbl
  1. emphatic
   USA: e·mfæ'tɪ·k UK: ɪmfætɪk
  1. comprehensible
   USA: kɔ"mpriː·he'nsʌ·bʌ·l UK: kɔmprɪhensəbl
  1. clear
   USA: klɪ'r UK: klɪər
  1. broad
   USA: brɔː'd UK: brɔːd
  1. articulate
   USA: ɔ·rtɪ'kyʌ·lʌ·t UK: ɑtɪkjʊleɪt
érthetőenhsz
  1. reasonably
   USA: riː'zʌ·nʌ·bliː· UK: riːznəbliː
  1. plain
   USA: pleɪ'n UK: pleɪn
  1. Ennyi volt világos a banki ügyletekből.
    1. That much was plain from the banking activities.
  1. lucidly
   UK: luːsɪdliː
  1. clear
   USA: klɪ'r UK: klɪər
érthető módonhsz
  1. understandably
   USA: ʌ"ndəː·stæ'ndʌ·bliː· UK: ʌndəstændəbliː
érthetőségfn
  1. lucidity
   UK: luːsɪdɪtiː
  1. intelligibility
   UK: ɪntelɪʤəbɪlɪtiː
  1. distinctness
   UK: dɪstɪŋktnəs
érthetővé teszi
  1. irradiate
   USA: ɪ·reɪ'diː·eɪ"t UK: ɪreɪdɪeɪt
érthetővé tesz vmiti
érthetővé váliki
  1. unravel
   USA: ʌ·nræ'vʌ·l UK: ʌnrævəl
könnyen érthetőmn
  1. popular
   USA: pɔ'pyʌ·ləː· UK: pɔpjʊlər
nehezen érthetőmn
  1. unclear
   USA: ʌ·nklɪ'r UK: ʌnklɪər
  1. transcendental
   USA: træ"nsʌ·nde'nʌ·l UK: trænsendentl
  1. deep
   USA: diː'p UK: diːp
  1. ambiguous
   USA: æ·mbɪ'gyuː·ʌ·s UK: æmbɪgjʊəs
  1. abstruse
   USA: ʌ·bstruː's UK: əbstruːs
nem érthetőmn
  1. inarticulate
   USA: ɪ"nɔ·rtɪ'kyʌ·lʌ·t UK: ɪnɑtɪkjʊlət
pontosan érthetőmn
  1. distinct
   USA: dɪ"stɪ'ŋkt UK: dɪstɪŋkt
alig érthetőenhsz
  1. abstrusely
   UK: əbstruːsliː
beavatottak számára érthetőmn
  1. esoterical
   UK: esoʊterɪkəl
  1. esoteric
   USA: e"soʊ·te'rɪ·k UK: esoʊterɪk
beavatottak számára érthető tanfn
  1. esoteric
   USA: e"soʊ·te'rɪ·k UK: esoʊterɪk
érthetői
érthetőmn
  1. vernehmlich
   fɛɐ'neːmlɪç
  1. rationell
   ratsio'nɛl
  1. átv hell
   'hɛl
  1. fassbar
   'fasbaːɐ
  1. einfach
   'aɪnfax
  1. deutlich
   'dɔʏtlɪç
érthető módonhsz
érthetőségfn
  1. átv e Klarheit
   1. többes szám:
   2. Klarheiten
   1. birtokos eset:
   2. Klarheit
  1. e Deutlichkeit
   'dɔʏtlɪçkaɪt
   1. többes szám:
   2. Deutlichkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Deutlichkeit
nehezen érthetőmn
  1. abstrus
   ap'struːs
érthetőmn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása