COVID-19 Fight
Összesen 216 találat 10 szótárban. Részletek
érvényfn
  1. scope
   USA: skoʊ'p UK: skoʊp
  1. A tagállamok ezen irányelv hatálya alól kivonhatják a központi bankokat.
    1. The Member States may exclude central banks from the scope of this Directive.
  1. force
   USA: fɔː'rs UK: fɔːs
  1. Ezeket az árfolyamokat alkalmazzák az érvényben lévő árlistákhoz.
    1. These exchange rates apply to price lists in force.
érvénybe lépi
  1. operate
   USA: ɔ'pəː·eɪ"t UK: ɔpəreɪt
  1. come into operation
   USA: kʌ'm ɪ"ntʌ· ɔ"pəː·eɪ'ʃʌ·n UK: kʌm ɪntuː ɔpəreɪʃn
  1. come into force
   USA: kʌ'm ɪ"ntʌ· fɔː'rs UK: kʌm ɪntuː fɔːs
érvényben vani
  1. be in force
   USA: biː· ɪ'n fɔː'rs UK: biː ɪn fɔːs
érvényesmn
  1. valid
   USA: væ'lʌ·d UK: vælɪd
 1. jog
  1. operative
   USA: ɔ'pəː·ʌ·tɪ·v UK: ɔpərətɪv
  1. hold
   USA: hoʊ'ld UK: hoʊld
  1. good
   USA: gʌ·d UK: gʊd
  1. effectual
   UK: ɪfektʃʊəl
  1. US effective
   USA: iː'fe·ktɪ·v UK: ɪfektɪv
  1. A fizetett szabadság mértékét a hatályban lévő Munka Törvénykönyve szabályozza.
    1. The number of paid holidays is regulated by the effective Labor Code.
  1. current
   USA: kɔ'rʌ·nt UK: kʌrənt
  1. Ezeknél az adatbázisoknál meg kell adni, hogy melyik verziót kell érvényesnek tekinteni.
    1. For these databases please specify which version is the current one.
  2. Ezzel befejeződik a mostani játék!
    1. This will be the end of the current game!
  3. Itt jelenik meg a jelenlegi oldalszám.
    1. This shows the current page number.
  1. cover
   USA: kʌ'vəː· UK: kʌvər
  1. available
   USA: ʌ·veɪ'lʌ·bʌ·l UK: əveɪləbl
  1. apply
   USA: ʌ·plaɪ' UK: əplaɪ
érvényesíti
  1. vindicate
   USA: vɪ'ndʌ·keɪ·t UK: vɪndɪkeɪt
  1. validate
   USA: væ'lʌ·deɪ·t UK: vælɪdeɪt
  1. put across
   USA: pʊ't ʌ·krɔː's UK: pʊt əkrɔs
  1. prove
   USA: pruː'v UK: pruːv
  1. Ez még nem bizonyít semmit.
    1. But it doesn't prove anything.
  1. probate
   USA: proʊ'beɪ"t UK: proʊbeɪt
érvényesítésfn
  1. vindication
   USA: vɪ"ndʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: vɪndɪkeɪʃn
  1. validation
   USA: væ"lʌ·deɪ'ʃʌ·n UK: vælɪdeɪʃn
érvényesíthetetlenmn
  1. unenforceable
   USA: ʌ"ne·nfɔː'rsʌ·bʌ·l UK: ʌnɪnfɔːsəbl
érvényesíthetőmn
  1. enforceable
   USA: e·nfɔː'rsʌ·bʌ·l UK: ɪnfɔːsəbl
  1. demandable
   UK: dɪmɑndeɪbl
érvényesíti jogaitkif
  1. vindicate one's rights
   USA: vɪ'ndʌ·keɪ·t wʌ'nz raɪ'ts UK: vɪndɪkeɪt wʌnz raɪts
  1. enforce one's rights
   USA: e·nfɔː'rs wʌ'nz raɪ'ts UK: ɪnfɔːs wʌnz raɪts
érvényesít (pl. követelést)i
  1. enforce
   USA: e·nfɔː'rs UK: ɪnfɔːs
érvényesnek nyilváníti
  1. probate
   USA: proʊ'beɪ"t UK: proʊbeɪt
érvényességfn
  1. validity
   USA: vʌ·lɪ'dʌ·tiː· UK: vəlɪdɪtiː
  1. force
   USA: fɔː'rs UK: fɔːs
  1. availability
   USA: ʌ·veɪ"lʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: əveɪləbɪlɪtiː
érvényességi idő (EU)kif
  1. period of validity
   USA: pɪ'riː·ʌ·d ʌ·v vʌ·lɪ'dʌ·tiː· UK: pɪərɪəd ɔv vəlɪdɪtiː
érvényességi idő lejárta (EU)kif
  1. expiry of the validity period
   USA: e"kspaɪ'riː· ʌ·v ðiː· vʌ·lɪ'dʌ·tiː· pɪ'riː·ʌ·d UK: ɪkspaɪəriː ɔv ðiː vəlɪdɪtiː pɪərɪəd
érvényességi idő lejárta (PHARE)kif
  1. expiry of the validity period
   USA: e"kspaɪ'riː· ʌ·v ðiː· vʌ·lɪ'dʌ·tiː· pɪ'riː·ʌ·d UK: ɪkspaɪəriː ɔv ðiː vəlɪdɪtiː pɪərɪəd
érvényességi idő (PHARE)kif
  1. period of validity
   USA: pɪ'riː·ʌ·d ʌ·v vʌ·lɪ'dʌ·tiː· UK: pɪərɪəd ɔv vəlɪdɪtiː
érvényességi tartományfn
  1. scope
   USA: skoʊ'p UK: skoʊp
  1. A tagállamok ezen irányelv hatálya alól kivonhatják a központi bankokat.
    1. The Member States may exclude central banks from the scope of this Directive.
érvényesüli
  1. show up
   USA: ʃoʊ' ʌ'p UK: ʃoʊ ʌp
  1. prevail
   USA: priː·veɪ'l UK: prɪveɪl
  1. predominate
   USA: prʌ·dɔ'mʌ·nʌ·t UK: prɪdɔmɪneɪt
  1. get on
   USA: gɪ't ɔ'n UK: get ɔn
érvényesülésfn
  1. átv emergence
   USA: iː'məː·ʤʌ·ns UK: ɪməːʤəns
érvényesülési képességfn
  1. it
   USA: ʌ·t UK: ɪt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása