nem érvényeskif
  1. no longer available
   USA: noʊ' lɔː'ŋgəː· ʌ·veɪ'lʌ·bʌ·l UK: noʊ lɔŋgər əveɪləbl
visszavonásig érvényeskif
  1. valid until recalled
   USA: væ'lʌ·d ʌ·ntɪ'l rɪ·kɔː'ld UK: vælɪd ʌntɪl rɪkɔːld
 1. jog
  1. ambulatory
   USA: æ'mbyʌ·lʌ·tɔː"riː· UK: æmbjʊlətəriː
szerződés érvényességi idejefn
  1. contract time
   USA: kʌ·ntræ'kt taɪ'm UK: kɔntrækt taɪm
szerződés érvényességi ideje (PHARE)kif
  1. contract time
   USA: kʌ·ntræ'kt taɪ'm UK: kɔntrækt taɪm
követelést érvényesítkif
  1. prefer a claim
   USA: priː·fəː' eɪ' kleɪ'm UK: prɪfəːr eɪ kleɪm
az érvényesülés művészetekif
  1. the art of getting on
   USA: ðiː· ɔ'rt ʌ·v gɪ'tɪ·ŋ ɔ'n UK: ðiː ɑt ɔv getɪŋ ɔn
végrehajt, érvényre juttatmn
  1. enforced
   USA: e·nfɔː'rst UK: ɪnfɔːst
általános érvényűvé teszi
  1. generalize
   USA: ʤe'nəː·ʌ·laɪ"z UK: ʤenrəlaɪz
egy napig érvényes menettéri jegykif
  1. day return ticket
   USA: deɪ' riː·təː'n tɪ'kʌ·t UK: deɪ rɪtəːn tɪkɪt
mindkét félre érvényes/mindkettőnket egyaránt érintikif
  1. that cuts both ways
   USA: ðʌ·t kʌ'ts boʊ'θ weɪ'z UK: ðət kʌts boʊθ weɪz
tagadja az érvényességéti
  1. infirm
   USA: ɪ"nfəː'm UK: ɪnfəːm
pályázati eljárás érvénytelenítése (EU)kif
  1. cancellation of the tender procedure
   USA: kæ"nsʌ·leɪ'ʃʌ·n ʌ·v ðiː· te'ndəː· proʊ·siː'ʤəː· UK: kænsəleɪʃn ɔv ðiː tendər prəsiːʤər
pályázati eljárás érvénytelenítése (PHARE)kif
  1. cancellation of the tender procedure
   USA: kæ"nsʌ·leɪ'ʃʌ·n ʌ·v ðiː· te'ndəː· proʊ·siː'ʤəː· UK: kænsəleɪʃn ɔv ðiː tendər prəsiːʤər
címzett, kedvezményezett - Az érvényes EK-rendelkezések szerint a Phare segélyprogramban részvételre alkalmas ország (PHARE)mn
  1. recipient
   USA: rʌ·sɪ'piː·ʌ·nt UK: rɪsɪpɪənt
kétségbe vonja az érvényességéti
  1. infirm
   USA: ɪ"nfəː'm UK: ɪnfəːm
joga van az érvényesüléshezkif
  1. have one's place in the sun
   USA: hæ'v wʌ'nz pleɪ's ɪ'n ðiː· sʌ'n UK: hæv wʌnz pleɪs ɪn ðiː sʌn
ajánlatbontási ülés - Ennek során a kiértékelő bizottság felbontja a beérkezett pályázatokat tartalmazó borítékokat és megállapítja az ajánlatok érvényességét és elfogadhatóságát. (PHARE)kif
  1. tender opening session
   USA: te'ndəː· oʊ'pʌ·nɪ·ŋ se'ʃʌ·n UK: tendər oʊpənɪŋ seʃn
Európai Bizottság - Az Európai Unió legfőbb végrehajtó szerve. 17 tagját a nemzeti kormányok nevezik ki, de azoktól függetlenül működnek. A Bizottság gondoskodik, a Miniszterek Tanácsa által kidolgozott politika érvényesítéséről, az alapszerződések előírákif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása