érvényességfn
  1. validity
   USA: vʌ·lɪ'dʌ·tiː· UK: vəlɪdɪtiː
  1. force
   USA: fɔː'rs UK: fɔːs
  1. availability
   USA: ʌ·veɪ"lʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: əveɪləbɪlɪtiː
érvényességi idő (EU)kif
  1. period of validity
   USA: pɪ'riː·ʌ·d ʌ·v vʌ·lɪ'dʌ·tiː· UK: pɪərɪəd ɔv vəlɪdɪtiː
érvényességi idő lejárta (EU)kif
  1. expiry of the validity period
   USA: e"kspaɪ'riː· ʌ·v ðiː· vʌ·lɪ'dʌ·tiː· pɪ'riː·ʌ·d UK: ɪkspaɪəriː ɔv ðiː vəlɪdɪtiː pɪərɪəd
érvényességi idő lejárta (PHARE)kif
  1. expiry of the validity period
   USA: e"kspaɪ'riː· ʌ·v ðiː· vʌ·lɪ'dʌ·tiː· pɪ'riː·ʌ·d UK: ɪkspaɪəriː ɔv ðiː vəlɪdɪtiː pɪərɪəd
érvényességi idő (PHARE)kif
  1. period of validity
   USA: pɪ'riː·ʌ·d ʌ·v vʌ·lɪ'dʌ·tiː· UK: pɪərɪəd ɔv vəlɪdɪtiː
érvényességi tartományfn
  1. scope
   USA: skoʊ'p UK: skoʊp
  1. A tagállamok ezen irányelv hatálya alól kivonhatják a központi bankokat.
    1. The Member States may exclude central banks from the scope of this Directive.
szerződés érvényességi idejefn
  1. contract time
   USA: kʌ·ntræ'kt taɪ'm UK: kɔntrækt taɪm
szerződés érvényességi ideje (PHARE)kif
  1. contract time
   USA: kʌ·ntræ'kt taɪ'm UK: kɔntrækt taɪm
tagadja az érvényességéti
  1. infirm
   USA: ɪ"nfəː'm UK: ɪnfəːm
kétségbe vonja az érvényességéti
  1. infirm
   USA: ɪ"nfəː'm UK: ɪnfəːm
ajánlatbontási ülés - Ennek során a kiértékelő bizottság felbontja a beérkezett pályázatokat tartalmazó borítékokat és megállapítja az ajánlatok érvényességét és elfogadhatóságát. (PHARE)kif
  1. tender opening session
   USA: te'ndəː· oʊ'pʌ·nɪ·ŋ se'ʃʌ·n UK: tendər oʊpənɪŋ seʃn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása