COVID-19 Fight
Összesen 63 találat 9 szótárban. Részletek
érzékenymn
  1. touchy
   USA: tʌ'tʃiː· UK: tʌtʃiː
  1. testy
   USA: te'stiː· UK: testiː
  1. átv tender
   USA: te'ndəː· UK: tendər
  1. A karom nagyon érzékeny volt az injekció után.
    1. My arm was very tender after the injection.
  1. susceptible
   USA: sʌ·se'ptʌ·bʌ·l UK: səseptəbl
  1. sore
   USA: sɔː'r UK: sɔːr
  1. sentient
   UK: senʃnt
  1. sensuous
   USA: se'ntʃʌ·wʌ·s UK: senʃʊəs
  1. sensitive
   USA: se'nsʌ·tɪ·v UK: sensɪtɪv
  1. sensible
   USA: se'nsʌ·bʌ·l UK: sensəbl
  1. responsive
   USA: rʌ·spɔ'nsɪ·v UK: rɪspɔnsɪv
  1. receptive
   USA: riː·se'ptɪ·v UK: rɪseptɪv
  1. Nice
   USA: niː's UK: niːs
  1. irritable
   USA: ɪ'rʌ·tʌ·bʌ·l UK: ɪrɪtəbl
  1. have a thin skin
   USA: hæ'v eɪ' θɪ'n skɪ'n UK: hæv eɪ θɪn skɪn
  1. delicate
   USA: de'lʌ·kʌ·t UK: delɪkət
érzékeny bőrűmn
érzékenyebb filmkif
  1. faster film
   USA: fæ'stəː· fɪ'lm UK: fɑstər fɪlm
érzékenyen érint vkiti
  1. sting sy to the quick
   USA: stɪ'ŋ saɪ' tʌ· ðiː· kwɪ'k
  1. cut sy to the quick
   USA: kʌ't saɪ' tʌ· ðiː· kwɪ'k
  1. come home to sy
   USA: kʌ'm hoʊ'm tʌ· saɪ'
érzékenyen talál vkiti
  1. sting sy to the quick
   USA: stɪ'ŋ saɪ' tʌ· ðiː· kwɪ'k
  1. cut sy to the quick
   USA: kʌ't saɪ' tʌ· ðiː· kwɪ'k
érzékeny gyermekkif
  1. delicate child
   USA: de'lʌ·kʌ·t tʃaɪ'ld UK: delɪkət tʃaɪld
érzékenyíti
  1. sensitize
   USA: se'nsʌ·taɪ"z UK: sensɪtaɪz
érzékenyítetti
  1. sensitized
   USA: se'nsʌ·taɪ"zd UK: sensɪtaɪzd
érzékenykedőmn
  1. huffy
   USA: hʌ'fiː· UK: hʌfiː
érzékenykedvehsz
  1. touchily
   UK: tʌtʃɪliː
érzékeny pontfn
  1. underbelly
   USA: ʌ'ndəː·be"liː· UK: ʌndəbeliː
  1. tender spot
   USA: te'ndəː· spɔ't UK: tendər spɔt
  1. spot
   USA: spɔ't UK: spɔt
  1. Hozok ernyőt, mintha pár esőcseppet éreztem volna.
    1. I'll bring an umbrella, I felt a few spots of rain.
  1. sore spot
   USA: sɔː'r spɔ't UK: sɔːr spɔt
érzékeny pontonkif
  1. between wind and water
   USA: biː·twiː'n wɪ'nd ʌ·nd wɔː'təː· UK: bɪtwiːn wɪnd ənd wɔːtər
érzékeny ponton érintőmn
  1. home
   USA: hoʊ'm UK: hoʊm
érzékeny ravaszfn
érzékeny/sebezhető pontonkif
  1. between wind and water
   USA: biː·twiː'n wɪ'nd ʌ·nd wɔː'təː· UK: bɪtwiːn wɪnd ənd wɔːtər
érzékenységfn
  1. touchiness
   UK: tʌtʃɪnəs
  1. susceptibility
   USA: sʌ·se"ptʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: səseptəbɪlɪtiː
  1. soreness
   UK: sɔːnəs
  1. sentiment
   USA: se'nʌ·mʌ·nt UK: sentɪmənt
  1. sensitivity
   USA: se"nsʌ·tɪ'vʌ·tiː· UK: sensətɪvɪtiː
  1. sensitiveness
   USA: se'nsʌ·tɪ·vnʌ·s UK: sensɪtɪvnəs
  1. sensibility
   USA: se"nsʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: sensəbɪlɪtiː
  1. responsiveness
   USA: rʌ·spɔ'nsɪ·vnʌ·s UK: rɪspɔnsɪvnɪs
  1. receptivity
   USA: riː'se"ptɪ'vʌ·tiː· UK: riːseptɪvɪtiː
  1. rawness
   USA: rɔː'nʌ·s UK: rɔːnes
  1. irritableness
   UK: ɪrɪtəblnəs
  1. irritability
   USA: ɪ·rʌ·tʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: ɪrɪtəbɪlɪtiː
érzékeny szerkezetkif
  1. delicate piece of machinery
   USA: de'lʌ·kʌ·t piː's ʌ·v mɪ·ʃiː'nriː· UK: delɪkət piːs ɔv məʃiːnəriː
érzékeny vmirei
túl érzékenymn
  1. squeamish
   USA: skwiː'mɪ·ʃ UK: skwiːmɪʃ
túl érzékenyenhsz
  1. squeamishly
   UK: skwiːmɪʃliː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása