észjáráskif
  1. turn of mind
   USA: təː'n ʌ·v maɪ'nd UK: təːn ɔv maɪnd
  1. set of mind
   USA: se't ʌ·v maɪ'nd UK: set ɔv maɪnd
  1. habit of mind
   USA: hæ'bʌ·t ʌ·v maɪ'nd UK: hæbɪt ɔv maɪnd
  1. cast of mind
   USA: kæ'st ʌ·v maɪ'nd UK: kɑst ɔv maɪnd
csavaros észjárásfn
  1. crookedness
   USA: krʊ'kʌ·dnʌ·s UK: krʊkɪdnəs
fürge észjáráskif
  1. quick wits
   USA: kwɪ'k wɪ'ts UK: kwɪk wɪts
  1. quick mind
   USA: kwɪ'k maɪ'nd UK: kwɪk maɪnd
görbe észjárásfn
  1. crookedness
   USA: krʊ'kʌ·dnʌ·s UK: krʊkɪdnəs
gyakorlatias észjárásfn
gyors észjáráskif
  1. wit
   USA: wɪ't UK: wɪt
  1. readiness of thought
   USA: re'diː·nʌ·s ʌ·v θɔː't UK: redɪnəs ɔv θɔːt
  1. quick wits
   USA: kwɪ'k wɪ'ts UK: kwɪk wɪts
  1. quick mind
   USA: kwɪ'k maɪ'nd UK: kwɪk maɪnd
  1. brightness
   USA: braɪ'tnʌ·s UK: braɪtnəs
lassú észjárásfn
  1. doltishness
   UK: doʊltɪʃnəs
fürge észjárásúmn
  1. rég mercurial
   USA: məː·kyʊ'riː·ʌ·l UK: məːkjʊərɪəl
gyors észjárásúmn
  1. swift of wit
   USA: swɪ'ft ʌ·v wɪ't UK: swɪft ɔv wɪt
  1. quick in the uptake
   USA: kwɪ'k ɪ'n ðiː· ʌ'pteɪ"k UK: kwɪk ɪn ðiː ʌpteɪk
  1. apt
   USA: æ'pt UK: æpt
kitekert észjárásúmn
lassú észjárásúmn
  1. thick-headed
   UK: θɪkhedɪd
  1. slow-witted
   UK: sloʊwɪtted
  1. slow-coach
   UK: sloʊkoʊtʃ
  1. loggerheaded
   UK: lɔgəhedɪd
  1. dull
   USA: dʌ'l UK: dʌl
  1. Az egyhangú munka unalmasan folyt tovább.
    1. The dull work went tediously on.
  1. doltish
   UK: doʊltɪʃ
lassú észjárású fickófn
  1. bumpkin
   USA: bʌ'mpkɪ"n UK: bʌmpkɪn
nehézkes észjárású fickófn
  1. bumpkin
   USA: bʌ'mpkɪ"n UK: bʌmpkɪn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása