COVID-19 Fight
Összesen 14 találat 6 szótárban. Részletek
étkezdefn
 1. kat
  1. mess
   USA: me's UK: mes
  1. lunch-room
   USA: lʌ'ntʃruː"m UK: lʌntʃruːm
  1. canteen
   USA: kæ·ntiː'n UK: kæntiːn
  1. GB buttery
   USA: bʌ'təː·iː· UK: bʌtəriː
  1. berth
   USA: bəː'θ UK: bəːθ
közös étkezdefn
  1. hall
   USA: hɔː'l UK: hɔːl
  1. dining hall
   USA: daɪ'nɪ·ŋ hɔː'l UK: daɪnɪŋ hɔːl
önkiszolgáló étkezdefn
  1. cafeteria
   USA: kæ"fʌ·tɪ'riː·ʌ· UK: kæfətɪərɪə
üzemi étkezdefn
  1. tommy
   USA: tɔ'miː· UK: tɔmiː
  1. canteen
   USA: kæ·ntiː'n UK: kæntiːn
étkezdefn
  1. e Mensa
   'mɛnzaː
   1. többes szám:
   2. Mensasen
   1. birtokos eset:
   2. Mensa
étkezde (kat)fn
  1. e Messe
   'mɛsə
   1. többes szám:
   2. Messen
   1. birtokos eset:
   2. Messe
üzemi étkezdefn
  1. e Kantine
   kan'tiːnə
   1. többes szám:
   2. Kantinen
   1. birtokos eset:
   2. Kantine
étkezdefn
étkezdenincs
tiszti étkezdefn
 1. hajó
üzemi étkezde / étkezőnincs
étkezdeinincs
étkezdefn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása