COVID-19 Fight
Összesen 259 találat 9 szótárban.
írás1
  1. writing
   USA: raɪ'tɪ·ŋ UK: raɪtɪŋ
 1. 37
  1. script
   USA: skrɪ'pt UK: skrɪpt
  1. pen
   USA: pe'n UK: pen
írásba foglal2
  1. set down in black and white
   USA: se't daʊ'n ɪ'n blæ'k ʌ·nd hwaɪ't UK: set daʊn ɪn blæk ənd waɪt
  1. reduce to writing
   USA: riː·duː's tʌ· raɪ'tɪ·ŋ UK: rɪdjuːs tuː raɪtɪŋ
  1. put down
   USA: pʊ't daʊ'n UK: pʊt daʊn
  1. put down in writing
   USA: pʊ't daʊ'n ɪ'n raɪ'tɪ·ŋ UK: pʊt daʊn ɪn raɪtɪŋ
  1. pen
   USA: pe'n UK: pen
  1. make out
   USA: meɪ'k aʊ't UK: meɪk aʊt
  1. commit to writing
   USA: kʌ·mɪ't tʌ· raɪ'tɪ·ŋ UK: kəmɪt tuː raɪtɪŋ
írásba foglalás1
  1. phrasing
   USA: freɪ'zɪ·ŋ UK: freɪzɪŋ
írásba lefektetve13
  1. on file
   USA: ɔ'n faɪ'l UK: ɔn faɪl
írásban13
  1. in writing
   USA: ɪ'n raɪ'tɪ·ŋ UK: ɪn raɪtɪŋ
írásba nem foglalt3
  1. unregistered
   USA: ʌ·nre'ʤʌ·stəː·d UK: ʌnreʤɪstəd
(írásban) igazol, bizonyít2
  1. certify
   USA: səː'tʌ·faɪ" UK: səːtɪfaɪ
írásban lefektetett dolog1
  1. 6.3 3 writ
   USA: rɪ't UK: rɪt
írásban lemond2
  1. sign away
   USA: saɪ'n ʌ·weɪ' UK: saɪn əweɪ
írásban lemond vmiről2
  1. sign away
   USA: saɪ'n ʌ·weɪ' UK: saɪn əweɪ
írásban leszögez2
  1. put down
   USA: pʊ't daʊ'n UK: pʊt daʊn
írásban tiltakozik13
  1. enter a protest
   USA: e'nəː· eɪ' prʌ·te'st UK: entər eɪ proʊtest
írásbeli büntetés13
  1. lines
   USA: laɪ'nz UK: laɪnz
írásbeli dolgozat1
  1. script
   USA: skrɪ'pt UK: skrɪpt
írásbeli gyakorlatot csinálni13
  1. do the written exercises
   USA: duː' ðiː· rɪ'tʌ·n e'ksəː·saɪ"zʌ·z UK: duː ðiː rɪtn eksəsaɪzɪz
írásbeli kitüntetés1
  1. lines
   USA: laɪ'nz UK: laɪnz
írásbeli szerződés1
  1. specialty
   USA: speɪ'ʃʌ·ltiː· UK: speʃəltiː
írás (érmén)1
  1. tail
   USA: teɪ'l UK: teɪl
íráshiba13
  1. lapse of the pen
   USA: læ'ps ʌ·v ðiː· pe'n UK: læps ɔv ðiː pen
  1. lapse of the pan
   USA: læ'ps ʌ·v ðiː· pæ'n UK: læps ɔv ðiː pæn
írási hiba1
  1. scribal error
   UK: skraɪbəl erər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása