COVID-19 Fight
Összesen 470 találat 12 szótárban. Részletek
öl (testrész)fn
  1. lap
   USA: læ'p UK: læp
öltönyfn
  1. suit
   USA: suː't UK: suːt
  1. A kék öltönyös férfi.
    1. The man in the blue suit.
  1. suit of dittos
   UK: suːt ɔv dɪtoʊz
  1. pej biz rig
   USA: rɪ'g UK: rɪg
  1. biz pej GB rig-out
   UK: rɪgaʊt
öltöny; megfelel; illiki
  1. suit
   USA: suː't UK: suːt
  1. A négy szín a kártyában a pikk, kör, káró és treff.
    1. The four suits in cards are spades, hearts, diamonds and clubs.
öltözékfn
  1. toilet
   USA: tɔɪ'lʌ·t UK: tɔɪlɪt
  1. raiment
   UK: reɪmənt
  1. get-up
   UK: getʌp
  1. clothes
   USA: kloʊ'z UK: kloʊðz
öltözékfn
  1. accoutrements
   UK: əkuːtəmənts
  1. accoutrement
   UK: əkuːtəmənt
öltözésfn
 1. vall
  1. clothing
   USA: kloʊ'ðɪ·ŋ UK: kloʊðɪŋ
öltözetfn
  1. trim
   USA: trɪ'm UK: trɪm
  1. suit
   USA: suː't UK: suːt
  1. A négy szín a kártyában a pikk, kör, káró és treff.
    1. The four suits in cards are spades, hearts, diamonds and clubs.
  1. pej biz rig
   USA: rɪ'g UK: rɪg
  1. biz pej GB rig-out
   UK: rɪgaʊt
  1. outfit
   USA: aʊ'tfɪ"t UK: aʊtfɪt
  1. irod investiture
   USA: ɪ"nve'stʌ·tʃəː· UK: ɪnvestɪtʃər
  1. get-up
   UK: getʌp
  1. garment
   USA: gɔ'rmʌ·nt UK: gɑmənt
  1. garb
   USA: gɔ'rb UK: gɑb
  1. clothing
   USA: kloʊ'ðɪ·ŋ UK: kloʊðɪŋ
  1. attire
   USA: ʌ·taɪ'əː· UK: ətaɪər
öltözetlenmn
  1. undressed
   USA: ʌ·ndre'st UK: ʌndrest
öltözetlenségfn
  1. nude
   USA: nuː'd UK: njuːd
öltözet, ruházatfn
  1. clothing
   USA: kloʊ'ðɪ·ŋ UK: kloʊðɪŋ
öltöziki
  1. garb oneself
   USA: gɔ'rb wʌ"nse'lf UK: gɑb wʌnself
öltözik; öltözködik; ruhai
  1. dress
   USA: dre's UK: dres
öltözködésfn
  1. toilet
   USA: tɔɪ'lʌ·t UK: tɔɪlɪt
  1. pej biz rig
   USA: rɪ'g UK: rɪg
  1. biz pej GB rig-out
   UK: rɪgaʊt
  1. clothing
   USA: kloʊ'ðɪ·ŋ UK: kloʊðɪŋ
öltöz(köd)ésfn
  1. dressing
   USA: dre'sɪ·ŋ UK: dresɪŋ
öltözködiki
  1. getting dressed
   USA: gɪ'tɪ·ŋ dre'st UK: getɪŋ drest
  1. dress
   USA: dre's UK: dres
  1. dress oneself
   USA: dre's wʌ"nse'lf UK: dres wʌnself
öltözködnii
  1. get dressed
   USA: gɪ't dre'st UK: get drest
öltözőfn
  1. dressing cabin
   USA: dre'sɪ·ŋ kæ'bʌ·n UK: dresɪŋ kæbɪn
  1. cubicle
   USA: kyuː'bɪ·kʌ·l UK: kjuːbɪkl
öltözőasztalfn
  1. US vanity
   USA: væ'nʌ·tiː· UK: vænɪtiː
  1. dressing table
   USA: dre'sɪ·ŋ teɪ'bʌ·l UK: dresɪŋ teɪbl
öltözőszekrényfn
  1. locker
   USA: lɔ'kəː· UK: lɔkər
öltöző(szoba)fn
  1. rég vestiary
   UK: vestɪəriː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása