COVID-19 Fight
Összesen 470 találat 12 szótárban.
piperkőc módjára öltözöttmn
  1. dandified
   UK: dændɪfaɪd
mibe van öltözve?kif
  1. what has she got on?
   USA: hwʌ't hʌ·z ʃiː' gɔ't ɔ'n UK: wɔt hæz ʃiː gɔt ɔn
térdig érő papi öltönyfn
mint a disznó mikor ölikkif
  1. like a stuck pig
   USA: laɪ'k eɪ' stʌ'k pɪ'g UK: laɪk eɪ stʌk pɪg
az alkalomhoz illő kifejezést ölti
  1. put on a face to suit the occasion
   USA: pʊ't ɔ'n eɪ' feɪ's tʌ· suː't ðiː· ʌ·keɪ'ʒʌ·n UK: pʊt ɔn eɪ feɪs tuː suːt ðiː əkeɪʒn
program - A Phare szóhasználatában az a Bizottság által jóváhagyott intézkedéscsomag, amely az EU költségvetésének támogatásával az egyes partneroszágokban konkrét projektek, tevékenységek formájában ölt testet. (PHARE)fn
  1. programme
   USA: proʊ'græ"m UK: proʊgræm
ölfn
  1. Rahmen
   'raːmən
  1. rég e Mutter
   'mʊtɐ
   1. birtokos eset:
   2. Mutter
 1. erd
  1. r Faden
   'faːdən
   1. birtokos eset:
   2. Fadens
ölfn
  1. emberi r Schoß
   1. birtokos eset:
   2. Schoßes
ölbe rak (fát)i
  1. schlichten
   'ʃlɪçtən
ölbe teszi a kezétkif
öldöklésfn
  1. s Gemetzel
   gə'mɛtsəl
   1. többes szám:
   2. Gemetzel
   1. birtokos eset:
   2. Gemetzels
öldököli
  1. metzeln
   'mɛtsəln
ölebfn
ölelkeziki
  1. umschlingen
   ʊm'ʃlɪŋən
öl (emberi)fn
  1. r Schoss
   1. többes szám:
   2. Schosse
   1. birtokos eset:
   2. Schosses
öltésfn
 1. tex
  1. r Stich
   'ʃtɪç
   1. többes szám:
   2. Stiche
   1. birtokos eset:
   2. Stiches
   3. Stichs
öltönyfn
  1. közb A s Gewand
   gə'vant
   1. birtokos eset:
   2. Gewandes
   3. Gewands
öltözékfn
  1. e Kleidung
   'klaɪdʊŋ
   1. többes szám:
   2. Kleidungen
   1. birtokos eset:
   2. Kleidung
  1. közb A s Gewand
   gə'vant
   1. birtokos eset:
   2. Gewandes
   3. Gewands
  1. pej iron r Aufzug
   1. birtokos eset:
   2. Aufzuges
   3. Aufzugs
öltözetfn
  1. e Toilette
   toa'lɛtə
   1. többes szám:
   2. Toiletten
   1. birtokos eset:
   2. Toilette
  1. e Kleidung
   'klaɪdʊŋ
   1. többes szám:
   2. Kleidungen
   1. birtokos eset:
   2. Kleidung
  1. közb A s Gewand
   gə'vant
   1. birtokos eset:
   2. Gewandes
   3. Gewands
öltöziki
  1. kleiden
   'klaɪdən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása