Összesen 21 találat 7 szótárban. Részletek
öltözetfn
  1. trim
   USA: trɪ'm UK: trɪm
  1. suit
   USA: suː't UK: suːt
  1. A négy szín a kártyában a pikk, kör, káró és treff.
    1. The four suits in cards are spades, hearts, diamonds and clubs.
  1. pej biz rig
   USA: rɪ'g UK: rɪg
  1. biz pej GB rig-out
   UK: rɪgaʊt
  1. outfit
   USA: aʊ'tfɪ"t UK: aʊtfɪt
  1. irod investiture
   USA: ɪ"nve'stʌ·tʃəː· UK: ɪnvestɪtʃər
  1. get-up
   UK: getʌp
  1. garment
   USA: gɔ'rmʌ·nt UK: gɑmənt
  1. garb
   USA: gɔ'rb UK: gɑb
  1. clothing
   USA: kloʊ'ðɪ·ŋ UK: kloʊðɪŋ
  1. attire
   USA: ʌ·taɪ'əː· UK: ətaɪər
öltözetlenmn
  1. undressed
   USA: ʌ·ndre'st UK: ʌndrest
öltözetlenségfn
  1. nude
   USA: nuː'd UK: njuːd
öltözet, ruházatfn
  1. clothing
   USA: kloʊ'ðɪ·ŋ UK: kloʊðɪŋ
cicomás öltözetfn
  1. irod pej caparison
   UK: kəpærɪsən
fehér öltözetfn
  1. white
   USA: hwaɪ't UK: waɪt
hajmeresztő öltözetkif
  1. startling get-up
   UK: stɑtlɪŋ getʌp
másik öltözetkif
  1. spare suit of clothes
   USA: spe'r suː't ʌ·v kloʊ'z UK: speər suːt ɔv kloʊðz
feltűnést keltő öltözetkif
  1. startling get-up
   UK: stɑtlɪŋ getʌp
még egy öltözetkif
  1. spare suit of clothes
   USA: spe'r suː't ʌ·v kloʊ'z UK: speər suːt ɔv kloʊðz
főpróba teljes öltözetbenkif
öltözetfn
  1. e Toilette
   toa'lɛtə
   1. többes szám:
   2. Toiletten
   1. birtokos eset:
   2. Toilette
  1. e Kleidung
   'klaɪdʊŋ
   1. többes szám:
   2. Kleidungen
   1. birtokos eset:
   2. Kleidung
  1. közb A s Gewand
   gə'vant
   1. birtokos eset:
   2. Gewandes
   3. Gewands
ruha, ruházat, öltözetfn
öltözetnincs
öltözetnincs
  1. abito
   ábito
öltözetfn
  1. mise
   n inv
öltözetnincs
  1. álcázó öltözet
    1. маскировъчно ~
  2. védőruha/-ruházat/-öltözet
    1. защитно ~
öltözetesnincs
öltözetlennincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása