öntöttmn
  1. cast
   USA: kæ'st UK: kɑst
öntött acélkif
  1. cast steel
   USA: kæ'st stiː'l UK: kɑst stiːl
öntött fémfn
  1. metal
   USA: me'tʌ·l UK: metl
öntött lemezekről való nyomásfn
 1. nyomd
  1. stereotype
   USA: ste'riː·oʊ·taɪ"p UK: sterɪətaɪp
öntött párkánydíszfn
  1. billet moulding
   USA: bɪ'lʌ·t moʊ'ldɪ·ŋ UK: bɪlɪt moʊldɪŋ
öntött vaskif
  1. cast iron
   USA: kæ'st aɪ'əː·n UK: kɑst aɪən
öntöttvasfn
  1. cast iron
   USA: kæ'st aɪ'əː·n UK: kɑst aɪən
öntöttvas retortai
  1. slip
   USA: slɪ'p UK: slɪp
öntöttvas öntőformakif
  1. chill
   USA: tʃɪ'l UK: tʃɪl
hosszúkás öntött fémdarabfn
 1. koh
  1. pig
   USA: pɪ'g UK: pɪg
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása