COVID-19 Fight
Összesen 194 találat 9 szótárban. Részletek
örömfn
  1. rejoicing
   USA: rɪ·ʤɔɪ'sɪ·ŋ UK: rɪʤɔɪsɪŋ
  1. pleasure
   USA: ple'ʒəː· UK: pleʒər
  1. Remélem, hamarosan részem lesz abban az örömben; hogy láthatom - mondta Catherine.
    1. I hope I shall have the pleasure of seeing you again soon, said Catherine.
  1. irod joy
   USA: ʤɔɪ' UK: ʤɔɪ
  1. Nincsen öröm üröm nélkül.
    1. No joy without alloy/annoy.
  1. groove
   USA: gruː'v UK: gruːv
  1. gratification
   USA: græ"tʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: grætɪfɪkeɪʃn
  1. gladness
   UK: glædnəs
  1. felicity
   USA: fʌ·lɪ'sʌ·tiː· UK: fəlɪsɪtiː
  1. delight
   USA: dʌ·laɪ't UK: dɪlaɪt
öröm-mn
  1. jubilant
   USA: ʤuː'bʌ·lʌ·nt UK: ʤuːbɪlənt
örömében majd kiugrik a bőrébőli
  1. jump for joy
   USA: ʤʌ'mp frəː· ʤɔɪ' UK: ʤʌmp fəː ʤɔɪ
öröm, élvezetfn
  1. pleasure
   USA: ple'ʒəː· UK: pleʒər
öröménekfn
  1. carol
   USA: kæ'rʌ·l UK: kærəl
örömesthsz
  1. fain
   USA: feɪ'n UK: feɪn
  1. cordially
   USA: kɔː'rʤʌ·liː· UK: kɔːdɪəliː
örömet érezi
  1. rejoice
   USA: rɪ·ʤɔɪ's UK: rɪʤɔɪs
örömét lelikif
  1. take delight in
   USA: teɪ'k dʌ·laɪ't ɪ'n UK: teɪk dɪlaɪt ɪn
örömet okozi
  1. please
   USA: pliː'z UK: pliːz
  1. please
   USA: pliː'z UK: pliːz
  1. gratify
   USA: græ'tʌ·faɪ" UK: grætɪfaɪ
  1. do one's heart good
   USA: duː' wʌ'nz hɔ'rt gʌ·d UK: duː wʌnz hɑt gʊd
örömet okoz vkineki
  1. do one's heart good
   USA: duː' wʌ'nz hɔ'rt gʌ·d UK: duː wʌnz hɑt gʊd
örömet szerezi
  1. delight
   USA: dʌ·laɪ't UK: dɪlaɪt
örömet szerez vkineki
  1. please sy
   USA: pliː'z saɪ'
örömittaskif
  1. delirious with joy
   USA: dʌ·lɪ'riː·ʌ·s wʌ·ð ʤɔɪ' UK: dɪlɪrɪəs wɪð ʤɔɪ
örömlányfn
  1. prostitute
   USA: prɔ'stʌ·tuː"t UK: prɔstɪtjuːt
  1. game
   USA: geɪ'm UK: geɪm
örömmámorfn
  1. thrill of joy
   USA: θrɪ'l ʌ·v ʤɔɪ' UK: θrɪl ɔv ʤɔɪ
örömmámorban úszómn
  1. triumphant
   USA: traɪ·ʌ'mfʌ·nt UK: traɪʌmfənt
  1. elate
   USA: ʌ·leɪ't UK: ɪleɪt
örömmelhsz
  1. gladly
   USA: glæ'dliː· UK: glædliː
  1. fain
   USA: feɪ'n UK: feɪn
örömmel fogadi
  1. welcome
   USA: we'lkʌ·m UK: welkəm
örömmel tudatom, hogykif
  1. i have much pleasure in informing
   USA: aɪ' hæ'v mʌ'tʃ ple'ʒəː· ɪ'n ɪ"nfɔː'rmɪ·ŋ UK: aɪ hæv mʌtʃ pleʒər ɪn ɪnfɔːmɪŋ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása