COVID-19 Fight
Összesen 22 találat 8 szótárban. Részletek
összeütközésfn
  1. rég press
   USA: pre's UK: pres
  1. interference
   USA: ɪ"nəː·fɪ'rʌ·ns UK: ɪntəfɪərəns
  1. hurtling
   USA: həː'tlɪ·ŋ UK: həːtlɪŋ
  1. encounter
   USA: e·nkaʊ'nəː· UK: ɪnkaʊntər
  1. dash
   USA: dæ'ʃ UK: dæʃ
  1. cope
   USA: koʊ'p UK: koʊp
  1. conflict
   USA: kʌ·nflɪ'kt UK: kɔnflɪkt
  1. rég concourse
   USA: kɔ'nkɔː"rs UK: kɔŋkɔːs
  1. collision
   USA: kʌ·lɪ'ʒʌ·n UK: kəlɪʒn
  1. clashing
   USA: klæ'ʃɪ·ŋ UK: klæʃɪŋ
  1. clash
   USA: klæ'ʃ UK: klæʃ
  1. bump
   USA: bʌ'mp UK: bʌmp
összeütközésbe kerül a törvénnyelkif
  1. fall foul of the law
   USA: fɔ'l faʊ'l ʌ·v ðiː· lɔ' UK: fɔːl faʊl ɔv ðiː lɔː
összeütközésbe kerül vmiveli
  1. imping
   UK: ɪmpɪŋ
összeütközésbe kerül vmivel (a törvénnyel)i
  1. run foul of st (the law)
   USA: rʌ'n faʊ'l ʌ·v seɪ'nt ðiː· lɔ'
heves összeütközési
  1. smash
   USA: smæ'ʃ UK: smæʃ
zökkenés, összeütközés; hepehupafn
  1. bump
   USA: bʌ'mp UK: bʌmp
összeütközésfn
  1. e Konfrontation
   kɔnfrɔnta'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Konfrontationen
   1. birtokos eset:
   2. Konfrontation
  1. r Konflikt
   kɔn'flɪkt
   1. többes szám:
   2. Konflikte
   1. birtokos eset:
   2. Konfliktes
   3. Konflikts
  1. e Kollision
   kɔli'zioːn
   1. többes szám:
   2. Kollisionen
   1. birtokos eset:
   2. Kollision
  1. e Karambolage
   karambo'laːʒə
   1. többes szám:
   2. Karambolagen
   1. birtokos eset:
   2. Karambolage
összeütközésfn
 1. autóké
összeütközésfn
 1. vasúton v. járművek között
összeütközésnincs
összeütközésbe kerülnincs
  1. confliggere
   conflíggere
összeütközésbe kerül vkivelnincs
összeütközésbe kerül vmivelnincs
összeütközésben vannincs
súlyos összeütközésnincs
összeütközésnincs
  1. háborús összecsapás/összeütközés
    1. военно ~
  1. összeütközésbe kerül
    1. влиза в ~
(össze)ütközésnincs
összeütközésfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása