COVID-19 Fight
Összesen 293 találat 9 szótárban. Részletek
összegfn
  1. tot
   USA: tɔ't UK: tɔt
összegmn
  1. total
   USA: toʊ'tʌ·l UK: toʊtl
  1. summarize
   USA: sʌ'məː·aɪ"z UK: sʌməraɪz
  1. sum
   USA: sʌ'm UK: sʌm
  1. biz US foot up
   USA: fʊ't ʌ'p UK: fʊt ʌp
  1. cast up
   USA: kæ'st ʌ'p UK: kɑst ʌp
összegmn
  1. total
   USA: toʊ'tʌ·l UK: toʊtl
  1. tot
   USA: tɔ't UK: tɔt
  1. summation
   USA: sʌ·meɪ'ʃʌ·n UK: səmeɪʃn
  1. sum
   USA: sʌ'm UK: sʌm
  1. money
   USA: mʌ'niː· UK: mʌniː
  1. amount
   USA: ʌ·maʊ'nt UK: əmaʊnt
  1. 50 dollárral tartozott, de csak az összeg felét tudta visszaadni.
    1. He owed me 50 bucks, but could only pay back half that amount.
  1. aggregate
   USA: æ'grʌ·geɪ"t UK: ægrɪgɪt
összegabalyíti
  1. perplex
   USA: pəː·ple'ks UK: pəpleks
  1. ensnarl
   USA: e·nsnɔ'rl
összegabalyít vmiti
összegabalyodiki
  1. foul
   USA: faʊ'l UK: faʊl
összegabalyodottmn
  1. ravelled
   UK: rævəld
összegabalyodvahsz
  1. afoul
   USA: ʌ·faʊ'l UK: əfaʊl
összegbe kerül/kitesz összegeti
  1. come out at
   USA: kʌ'm aʊ't æ't UK: kʌm aʊt ət
összegereblyézi
  1. rake up
   USA: reɪ'k ʌ'p UK: reɪk ʌp
  1. rake together
   USA: reɪ'k tʌ·ge'ðəː· UK: reɪk təgeðər
összegereblyézett gazfn
  1. raking
   USA: reɪ'kɪ·ŋ UK: reɪkɪŋ
összeg erejéigi
  1. the amount of
   USA: ðiː· ʌ·maʊ'nt ʌ·v UK: ðiː əmaʊnt ɔv
összegezésfn
  1. synopsis
   USA: sʌ·nɔ'psʌ·s UK: sɪnɔpsɪs
  1. synopsis, synopses
   UK: sɪnɔpsɪs sɪnɔpsiːz
  1. summing up
   USA: sʌ'mɪ·ŋ ʌ'p UK: sʌmɪŋ ʌp
  1. epitome
   USA: ʌ·pɪ'tʌ·miː· UK: ɪpɪtəmiː
összegezésekfn
összegez, összefoglali
  1. sum up
   USA: sʌ'm ʌ'p UK: sʌm ʌp
összegezőmn
  1. synthetic
   USA: sɪ"nθe'tɪ·k UK: sɪnθetɪk
összegez vmiti
összegömbölyödiki
  1. roll up
   USA: roʊ'l ʌ'p UK: roʊl ʌp
  1. curl up
   USA: kəː'l ʌ'p UK: kəːl ʌp
összegöngyöli
  1. take up
   USA: teɪ'k ʌ'p UK: teɪk ʌp
  1. involve
   USA: ɪ"nvɔ'lv UK: ɪnvɔlv
 1. hajó
  1. furl
   UK: fəːl
  1. cockle
   UK: kɔkl
összegöngyölíti
  1. roll up
   USA: roʊ'l ʌ'p UK: roʊl ʌp
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása