COVID-19 Fight
összeilleszti
 1. film
  1. splice
   USA: splaɪ's UK: splaɪs
 2. műsz
  1. seam
   USA: siː'm UK: siːm
  1. patch
   USA: pæ'tʃ UK: pætʃ
  1. mortise
   UK: mɔːtɪs
 3. műsz
  1. match
   USA: mæ'tʃ UK: mætʃ
  1. joint
   USA: ʤɔɪ'nt UK: ʤɔɪnt
  1. join up
   USA: ʤɔɪ'n ʌ'p UK: ʤɔɪn ʌp
  1. fit
   USA: fɪ't UK: fɪt
  1. fit in
   USA: fɪ't ɪ'n UK: fɪt ɪn
  1. biz clamp
   USA: klæ'mp UK: klæmp
  1. butt
   USA: bʌ't UK: bʌt
  1. abut
   USA: ʌ·bʌ't UK: əbʌt
összeilleszt (gerendát)i
  1. notch
   USA: nɔ'tʃ UK: nɔtʃ
összeillesztésfn
 1. gép
  1. union
   USA: yuː'nyʌ·n UK: juːnɪən
 2. épít
  1. trimming
   USA: trɪ'mɪ·ŋ UK: trɪmɪŋ
 3. vill
  1. splice
   USA: splaɪ's UK: splaɪs
  1. nesting
   USA: ne'stɪ·ŋ UK: nestɪŋ
  1. junction
   USA: ʤʌ'ŋkʃʌ·n UK: ʤʌŋkʃn
  1. joint
   USA: ʤɔɪ'nt UK: ʤɔɪnt
  1. átlagolt vonalillesztés
    1. line joint averaged
 4. orv
  1. articulation
   USA: ɔ"rtɪ·kyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: ɑtɪkjʊleɪʃn
összeillesztés helyefn
 1. műsz
  1. seam
   USA: siː'm UK: siːm
összeillesztési helyfn
  1. joint
   USA: ʤɔɪ'nt UK: ʤɔɪnt
  1. átlagolt vonalillesztés
    1. line joint averaged
csapolással összeilleszti
  1. dovetail
   USA: dʌ'vteɪ"l UK: dʌvteɪl
forgócsappal összeilleszti
forgókampóval összeilleszti
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása