Összesen 21 találat 9 szótárban. Részletek
összeomlásfn
  1. wreckage
   USA: re'kʌ·ʤ UK: rekɪʤ
  1. smash
   USA: smæ'ʃ UK: smæʃ
  1. ruin
   USA: ruː'ʌ·n UK: ruːɪn
  1. rot
   USA: rɔ't UK: rɔt
  1. mouldering
   UK: moʊldərɪŋ
  1. fall
   USA: fɔ'l UK: fɔːl
  1. Ezt a kis esetet azóta is életem első bukásának tekintem.
    1. I have always considered this as the first fall I had in life.
  1. debacle
   USA: dʌ·bɔ'kʌ·l
  1. de'ba'cle
   USA: dʌ·bɔ'kʌ·l
 1. infor
  1. crash
   USA: kræ'ʃ UK: kræʃ
  1. átv collapse
   USA: kʌ·læ'ps UK: kəlæps
  1. átv cataclysm
   USA: kæ'tʌ·klɪ"sʌ·m UK: kætəklɪzəm
  1. bankruptcy
   USA: bæ'ŋkrʌ·psiː· UK: bæŋkrəpsiː
összeomlás; összeomlikfn
  1. collapse
   USA: kʌ·læ'ps UK: kəlæps
bukás, összeomlásfn
  1. breakdown
   USA: breɪ'kdaʊ"n UK: breɪkdaʊn
összeomlásfn
  1. r Umsturz
   1. birtokos eset:
   2. Umsturzes
  1. r Sturz
   'ʃtʊɐts
   1. birtokos eset:
   2. Sturzes
  1. r Ruin
   1. birtokos eset:
   2. Ruins
  1. s Desaster
   de'zaːstɐ
   1. többes szám:
   2. Desaster
   1. birtokos eset:
   2. Desasters
összeomlás, csõdfn
  1. s Debakel
   de'baːkəl
   1. többes szám:
   2. Debakel
   1. birtokos eset:
   2. Debakels
gazdasági összeomláskif
összeomlásfn
 1. (átv is)
gazdasági összeomlásnincs
összeomlásnincs
 1. főleg anyagi
 2. gazd. stb.
  1. átv ált crollo
  1. átv ált collasso
összeomlásfn
  1. rég riverso
   0
  1. átv ált patatrac
   h inv patatrác
 1. gazd. stb.
 2. gazd. stb.
  1. crac
   h inv
összeomlás előtt állnincs
  1. átv rég toszk barcullare
összeomlás előtt állónincs
összeomlással fenyegetnincs
összeomlással fenyegetőnincs
  1. átv ált pericolante
Az összeomlásnincs
összeomlásnincs
  1. ideg-összeroppanás, idegösszeomlás
    1. нервно ~
  1. gazdasági bomlás/ összeomlás
    1. стопанска ~
gravitációs összeomlásfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása