COVID-19 Fight
össze-visszafn
  1. indiscriminate
   USA: ɪ"ndʌ·skrɪ'mʌ·nʌ·t UK: ɪndɪskrɪmɪnət
  1. at large
   USA: æ't lɔ'rʤ UK: ət lɑʤ
összevisszahsz
  1. topsy-turvy
   UK: tɔpsɪtəːviː
  1. straggly
   UK: strægliː
  1. slapdash
   USA: slæ'pdæ"ʃ UK: slæpdæʃ
  1. biz slap-dash
   USA: slæ'pdæ"ʃ UK: slæpdæʃ
  1. promiscuous
   USA: proʊ'mʌ·skwʌ·s UK: prəmɪskjʊəs
  1. hugger-mugger
   UK: hʌgərmʌgə
  1. criss-cross
   USA: krɪ'skrɔː"s UK: krɪskrɔs
összevissza beszédfn
  1. gibberish
   USA: gɪ'bəː·ɪ·ʃ UK: ʤɪbərɪʃ
össze-vissza beszélkif
  1. talk through the hat
   USA: tɔː'k θruː' ðiː· hæ't UK: tɔːk θruː ðiː hæt
összevissza beszéli
  1. biz rot
   USA: rɔ't UK: rɔt
  1. rant
   USA: ræ'nt UK: rænt
  1. piffle
   UK: pɪfl
  1. he talks bilge
   UK: hiː tɔːks bɪlʤ
  1. haver
   USA: he'vəː· UK: heɪvə
  1. gibber
   UK: ʤɪbər
összevissza beszélőfn
  1. rambler
   USA: ræ'mbləː· UK: ræmblər
összevissza dobáli
  1. toss about
   USA: tɔː's ʌ·baʊ't UK: tɔs əbaʊt
összevissza dobálvakif
  1. all over the shop
   USA: ɔː'l oʊ'vəː· ðiː· ʃɔ'p UK: ɔːl oʊvər ðiː ʃɔp
összevissza fecsegi
  1. maunder
   UK: mɔːndər
  1. blether
   UK: bleðər
összevissza hosszúságkif
  1. random lengths
   USA: ræ'ndʌ·m le'ŋθs UK: rændəm leŋθs
összevissza hányi
  1. tumble
   USA: tʌ'mbʌ·l UK: tʌmbl
összevissza hányvakif
  1. all over the shop
   USA: ɔː'l oʊ'vəː· ðiː· ʃɔ'p UK: ɔːl oʊvər ðiː ʃɔp
összevissza rohangáli
  1. tear about
   USA: tɪ'r ʌ·baʊ't UK: tɪər əbaʊt
összevissza turkáli
  1. fumble
   USA: fʌ'mbʌ·l UK: fʌmbl
összevissza vagdalkozikkif
  1. cut and thrust
   USA: kʌ't ʌ·nd θrʌ'st UK: kʌt ənd θrʌst
összevisszaságfn
  1. biz upturn
   USA: ʌ'ptəː"n UK: ʌptəːn
  1. tangle
   USA: tæ'ŋgʌ·l UK: tæŋgl
  1. shambles
   USA: ʃæ'mbʌ·lz UK: ʃæmblz
  1. promiscuousness
   UK: prəmɪskjʊəsnəs
  1. promiscuity
   USA: proʊ"mʌ·skyuː'ʌ·tiː· UK: prɔmɪskjuːɪtiː
  1. muss
   UK: mʌs
  1. mull
   USA: mʌ'l UK: mʌl
  1. mish-mash
   USA: mɪ'ʃmæ"ʃ UK: mɪʃmæʃ
  1. biz mess
   USA: me's UK: mes
  1. jumble
   USA: ʤʌ'mbʌ·l UK: ʤʌmbl
  1. huddle
   USA: hʌ'dʌ·l UK: hʌdl
  1. hotchpotch
   UK: hɔtʃpɔtʃ
  1. hodgepodge
   USA: hɔ'ʤpɔ"ʤ UK: hɔʤpɔʤ
  1. hodge-podge
   USA: hɔ'ʤpɔ"ʤ UK: hɔʤpɔʤ
  1. disarray
   USA: dɪ"sʌ·reɪ' UK: dɪsəreɪ
  1. criss-cross
   USA: krɪ'skrɔː"s UK: krɪskrɔs
  1. confusion
   USA: kʌ·nfyuː'ʒʌ·n UK: kənfjuːʒn
  1. clutter
   USA: klʌ'təː· UK: klʌtər
vad összevisszaságfn
  1. riotousness
   UK: raɪətəsnəs
zajos összevisszaságfn
  1. jazz
   USA: ʤæ'z UK: ʤæz
a legnagyobb összevisszaságbankif
  1. at sixes and sevens
   USA: æ't sɪ'ksʌ·z ʌ·nd se'vʌ·nz UK: ət sɪksɪz ənd sevnz
  1. all over the shop
   USA: ɔː'l oʊ'vəː· ðiː· ʃɔ'p UK: ɔːl oʊvər ðiː ʃɔp
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása