COVID-19 Fight
Összesen 138 találat 9 szótárban. Részletek
ösztönfn
  1. instinct
   USA: ɪ'nstɪ·ŋkt UK: ɪnstɪŋkt
  1. biz hunch
   USA: hʌ'ntʃ UK: hʌntʃ
  1. drive
   USA: draɪ'v UK: draɪv
ösztöndíjfn
  1. stipendium
   UK: staɪpendɪəm
 1. okt
  1. scholarship
   USA: skɔ'ləː·ʃɪ"p UK: skɔləʃɪp
  1. US grant
   USA: græ'nt UK: grɑnt
 2. okt
  1. fellowship
   USA: fe'loʊ·ʃɪ"p UK: feloʊʃɪp
  1. bursary
   UK: bəːsəriː
ösztöndíjasfn
  1. sizar
   UK: saɪzə
  1. scholarship holder
   USA: skɔ'ləː·ʃɪ"p hoʊ'ldəː· UK: skɔləʃɪp hoʊldər
 1. okt
  1. scholar
   USA: skɔ'ləː· UK: skɔlər
  1. exhibitioner
   UK: eksɪbɪʃnər
  1. bursar
   UK: bəːsər
ösztönemberfn
  1. caveman
   USA: keɪ'vmæ"n UK: keɪvmæn
  1. caveman, cavemen
   UK: keɪvmæn keɪvmen
ösztönimn
ösztönösmn
  1. subconscious
   USA: sʌ·bkɔ'nʃʌ·s UK: sʌbkɔnʃəs
  1. instinctive
   USA: ɪ"nstɪ'ŋktɪ·v UK: ɪnstɪŋktɪv
  1. innate
   USA: ɪ"neɪ't UK: ɪneɪt
ösztönös cselekvésfn
  1. naturalism
   USA: næ'tʃrʌ·lɪ"zʌ·m UK: nætʃrəlɪzəm
ösztönösenhsz
  1. subconsciously
   USA: sʌ·bkɔ'nʃʌ·sliː· UK: sʌbkɔnʃəsliː
  1. intuitively
   USA: ɪ"ntuː'ʌ·tɪ·vliː· UK: ɪntjuːɪtɪvliː
  1. instinctively
   USA: ɪ"nstɪ'ŋktɪ·vliː· UK: ɪnstɪŋktɪvliː
ösztönösen megérezi
  1. intuit
   USA: ɪ"ntuː'ʌ·t UK: ɪntjuːɪt
ösztönös megérzésfn
  1. intuition
   USA: ɪ"ntuː·ɪ'ʃʌ·n UK: ɪntjuːɪʃn
  1. insight
   USA: ɪ'nsaɪ"t UK: ɪnsaɪt
ösztönösség ellenesmn
  1. counter-intuitive
   UK: kaʊntərɪntjuːɪtɪv
ösztönözi
  1. urge
   USA: əː'ʤ UK: əːʤ
  1. touch up
   USA: tʌ'tʃ ʌ'p UK: tʌtʃ ʌp
  1. rég put on
   USA: pʊ't ɔ'n UK: pʊt ɔn
  1. biz prod
   USA: prɔ'd UK: prɔd
  1. átv prick
   USA: prɪ'k UK: prɪk
  1. biz nettle
   USA: ne'tʌ·l UK: netl
  1. motivate
   USA: moʊ'tʌ·veɪ"t UK: moʊtɪveɪt
  1. invite
   USA: ɪ"nvaɪ't UK: ɪnvaɪt
  1. inspire
   USA: ɪ"nspaɪ'r UK: ɪnspaɪər
  1. incite
   USA: ɪ"nsaɪ't UK: ɪnsaɪt
  1. goad
   USA: goʊ'd UK: goʊd
  1. actuate
   USA: æ'ktʃʌ·weɪ"t UK: æktʃʊeɪt
ösztönözhetőmn
  1. impulsive
   USA: ɪ"mpʌ'lsɪ·v UK: ɪmpʌlsɪv
ösztönöz, sarkall, lendületet adfn
  1. spur
   USA: spəː' UK: spəːr
ösztönöz vkit vmirei
ösztönzésfn
  1. stimulus, stimuli
   USA: stɪ'myʌ·lʌ·s stɪ'myʌ·laɪ" UK: stɪmjʊləs stɪmjʊlaɪ
  1. stimulation
   USA: stɪ"myʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: stɪmjʊleɪʃn
  1. átv spur
   USA: spəː' UK: spəːr
  1. prompting
   USA: prɔ'mptɪ·ŋ UK: prɔmptɪŋ
  1. inspiration
   USA: ɪ"nspəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪnspəreɪʃn
  1. incitement
   USA: ɪ"nsaɪ'tmʌ·nt UK: ɪnsaɪtmənt
  1. incentive
   USA: ɪ"nse'nɪ·v UK: ɪnsentɪv
  1. Az előléptetés lehetősége erős ösztönzés számára, hogy keményen dolgozzon.
    1. Chance of promotion is a strong incentive for him to work hard.
  1. impulse
   USA: ɪ"mpʌ'ls UK: ɪmpʌls
  1. impetus
   USA: ɪ'mpʌ·tʌ·s UK: ɪmpɪtəs
  1. fomentation
   UK: foʊmenteɪʃn
  1. biz fillip
   USA: fɪ'lʌ·p UK: fɪlɪp
ösztönzés, buzdítás, bátorításmn
  1. incentive
   USA: ɪ"nse'nɪ·v UK: ɪnsentɪv
ösztönzési program (PHARE)kif
  1. incentive scheme
   USA: ɪ"nse'nɪ·v skiː'm UK: ɪnsentɪv skiːm
ösztönzőmn
  1. suggestive
   USA: sʌ·gʤe'stɪ·v UK: səʤestɪv
  1. stimulus, stimuli
   USA: stɪ'myʌ·lʌ·s stɪ'myʌ·laɪ" UK: stɪmjʊləs stɪmjʊlaɪ
  1. stimulating
   USA: stɪ'myʌ·leɪ"tɪ·ŋ UK: stɪmjʊleɪtɪŋ
  1. persuasive
   USA: pəː·sweɪ'sɪ·v UK: pəsweɪsɪv
  1. inciting
   USA: ɪ"nsaɪ'tɪ·ŋ UK: ɪnsaɪtɪŋ
  1. incentive
   USA: ɪ"nse'nɪ·v UK: ɪnsentɪv
  1. impulsive
   USA: ɪ"mpʌ'lsɪ·v UK: ɪmpʌlsɪv
  1. actuating
   UK: æktʃʊeɪtɪŋ
ösztönzők (PHARE)fn
  1. incentives
   USA: ɪ"nsɪ'nɪ·vz UK: ɪnsentɪvz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása