COVID-19 Fight
Összesen 13 találat 6 szótárban. Részletek
ösztönzésfn
  1. stimulus, stimuli
   USA: stɪ'myʌ·lʌ·s stɪ'myʌ·laɪ" UK: stɪmjʊləs stɪmjʊlaɪ
  1. stimulation
   USA: stɪ"myʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: stɪmjʊleɪʃn
  1. átv spur
   USA: spəː' UK: spəːr
  1. prompting
   USA: prɔ'mptɪ·ŋ UK: prɔmptɪŋ
  1. inspiration
   USA: ɪ"nspəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪnspəreɪʃn
  1. incitement
   USA: ɪ"nsaɪ'tmʌ·nt UK: ɪnsaɪtmənt
  1. incentive
   USA: ɪ"nse'nɪ·v UK: ɪnsentɪv
  1. Az előléptetés lehetősége erős ösztönzés számára, hogy keményen dolgozzon.
    1. Chance of promotion is a strong incentive for him to work hard.
  1. impulse
   USA: ɪ"mpʌ'ls UK: ɪmpʌls
  1. impetus
   USA: ɪ'mpʌ·tʌ·s UK: ɪmpɪtəs
  1. fomentation
   UK: foʊmenteɪʃn
  1. biz fillip
   USA: fɪ'lʌ·p UK: fɪlɪp
ösztönzés, buzdítás, bátorításmn
  1. incentive
   USA: ɪ"nse'nɪ·v UK: ɪnsentɪv
ösztönzési program (PHARE)kif
  1. incentive scheme
   USA: ɪ"nse'nɪ·v skiː'm UK: ɪnsentɪv skiːm
belső ösztönzési
  1. urge
   USA: əː'ʤ UK: əːʤ
ösztönzésfn
  1. e Veranlassung
   1. többes szám:
   2. Veranlassungen
   1. birtokos eset:
   2. Veranlassung
  1. Trieb
   'triːp
  1. átv r Sporn
   'ʃpɔɐn
   1. többes szám:
   2. Sporen
   1. birtokos eset:
   2. Spornes
   3. Sporns
  1. e Motivierung
   moti'viːrʊŋ
   1. többes szám:
   2. Motivierungen
   1. birtokos eset:
   2. Motivierung
  1. e Motivation
   motiva'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Motivationen
   1. birtokos eset:
   2. Motivation
  1. ált r Impuls
   ɪm'pʊls
   1. többes szám:
   2. Impulse
   1. birtokos eset:
   2. Impulses
  1. r Auftrieb
   1. többes szám:
   2. Auftriebe
   1. birtokos eset:
   2. Auftriebes
   3. Auftriebs
  1. r Ansporn
   1. birtokos eset:
   2. Anspornes
   3. Ansporns
ösztönzés (átv.)fn
  1. r Sporn
   'ʃpɔɐn
   1. többes szám:
   2. Sporen
   1. birtokos eset:
   2. Spornes
   3. Sporns
ösztönzésfn
 1. gazd
vkinek az ösztönzésére / ösztökélésérenincs
ösztönzésnincs
  1. anyagi ösztönzés
    1. материален ~
    1. материално ~
  1. anyagi ösztönzés
    1. материален ~
    1. материално ~
ösztönzésfn
kereskedelem ösztönzése
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása