COVID-19 Fight
Összesen 54 találat 8 szótárban. Részletek
övezi
  1. girt
   USA: gəː't UK: gəːt
  1. girdle
   USA: gəː'dʌ·l UK: gəːdl
  1. girdle around
   USA: gəː'dʌ·l əː·aʊ'n UK: gəːdl əraʊnd
  1. girdle about
   USA: gəː'dʌ·l ʌ·baʊ't UK: gəːdl əbaʊt
  1. gird
   USA: gəː'd UK: gəːd
  1. environ
   UK: ɪnvaɪərən
  1. encompass
   USA: e·nkʌ'mpʌ·s UK: ɪnkʌmpəs
  1. irod circle
   USA: səː'kʌ·l UK: səːkl
  1. belt
   USA: be'lt UK: belt
övezeti
  1. zone
   USA: zoʊ'n UK: zoʊn
 1. bot áll
  1. realm
   USA: re'lm UK: relm
  1. girdle
   USA: gəː'dʌ·l UK: gəːdl
  1. belt
   USA: be'lt UK: belt
övezetenkéntkif
  1. in sections
   USA: ɪ'n se'kʃʌ·nz UK: ɪn sekʃnz
övezeti rendszerfn
  1. zoning
   USA: zoʊ'nɪ·ŋ UK: zoʊnɪŋ
övezetti
  1. girded
   UK: gəːdɪd
övez vmiveli
  1. girdle with
   USA: gəː'dʌ·l wʌ·ð UK: gəːdl wɪð
dicsfénnyel övezi
  1. halo
   USA: heɪ'loʊ· UK: heɪloʊ
koszorúval övezi
  1. wreathe
   UK: riːð
  1. enwreathe
   UK: ɪnriːð
atomfegyvermentes övezetkif
  1. non-nuclear zone
   USA: nɔ'nuː'kliː"əː· zoʊ'n UK: nɔnnjuːklɪər zoʊn
befolyási övezetkif
  1. sphere of influence
   USA: sfɪ'r ʌ·v ɪ'nfluː·ʌ·ns UK: sfɪər ɔv ɪnflʊəns
biztonsági övezetfn
  1. safe range
   USA: seɪ'f reɪ'nʤ UK: seɪf reɪnʤ
földrajzi övezetfn
 1. geol
  1. band
   USA: bæ'nd UK: bænd
külső övezetfn
  1. environs
   USA: e·nvaɪ'rʌ·nz UK: ɪnvaɪərənz
néger övezetkif
  1. black belt
   USA: blæ'k be'lt UK: blæk belt
sarki övezetfn
  1. high latitude
   USA: haɪ' læ'tʌ·tuː"d UK: haɪ lætɪtjuːd
babérral övezetti
  1. laureate
   USA: lɔː'riː·ʌ·t UK: lɔrɪət
borostyánnal övezetti
  1. laureate
   USA: lɔː'riː·ʌ·t UK: lɔrɪət
övezi
  1. átv umzingeln
   ʊm'tsɪŋəln
  1. umkreisen
   ʊm'kraɪzən
  1. umgeben
   ʊm'geːbən
övezetfn
  1. e Zone
   'tsoːnə
   1. többes szám:
   2. Zonen
   1. birtokos eset:
   2. Zone
  1. Strich
   'ʃtrɪç
  1. r Sektor
   'zɛktoːɐ
   1. többes szám:
   2. Sektoren
   1. birtokos eset:
   2. Sektors
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása