COVID-19 Fight
Összesen 20 találat 9 szótárban. Részletek
ügyességfn
  1. slickness
   UK: slɪknes
  1. rég skill
   USA: skɪ'l UK: skɪl
  1. A gyermek fejlődése szempontjából a nyelvi készség nagyon fontos.
    1. Language skills are a critical component of childhood development.
  2. A Vadon egész népe bámulja a mi ügyességünket és ravaszságunkat!
    1. All the Jungle-People admire us for our skill and our cunning.
  1. skilfulness
   UK: skɪlfəlnɪs
  1. neatness
   USA: niː'tnʌ·s UK: niːtnəs
  1. mastery
   USA: mæ'stəː·iː· UK: mɑstəriː
  1. knack
   USA: næ'k UK: næk
  1. faculty
   USA: fæ'kʌ·ltiː· UK: fækltiː
  1. dexterity
   USA: de·kste'rʌ·tiː· UK: deksterɪtiː
  1. deftness
   UK: deftnəs
  1. pej craft
   USA: kræ'ft UK: krɑft
  1. chic
   USA: ʃiː'k UK: ʃiːk
  1. astuteness
   USA: ʌ·stuː'tnʌ·s UK: əstjuːtnəs
  1. artifice
   USA: ɔ'rtʌ·fɪ"s UK: ɑtɪfɪs
  1. art
   USA: ɔ'rt UK: ɑt
  1. adroitness
   UK: ədrɔɪtnəs
  1. address
   USA: ʌ·dre's UK: ədres
  1. ability
   USA: ʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: əbɪlɪtiː
ügyességet igényelkif
  1. it demands skill
   USA: ʌ·t dɪ"mæ'ndz skɪ'l UK: ɪt dɪmɑndz skɪl
ügyességi versenyfn
  1. rush
   USA: rʌ'ʃ UK: rʌʃ
  1. MIndig nagy a tolongás, hogy az előadásra jegyet szerezzenek.
    1. There's always a rush to get tickets for the show.
ügyesség,jártasság,gyakorlotságfn
  1. skills
   USA: skɪ'lz UK: skɪlz
ügyességfn
  1. e Technik
   'tɛçnɪk
   1. többes szám:
   2. Techniken
   1. birtokos eset:
   2. Technik
  1. Schick
   'ʃɪk
  1. rég e List
   'lɪst
   1. többes szám:
   2. Listen
   1. birtokos eset:
   2. List
  1. e Kunst
   'kʊnst
   1. birtokos eset:
   2. Kunst
  1. e Geschicklichkeit
   gə'ʃɪklɪçkaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Geschicklichkeit
  1. s Geschick
   gə'ʃɪk
   1. többes szám:
   2. Geschicke
   1. birtokos eset:
   2. Geschickes
   3. Geschicks
  1. e Geschichtlichkeit
   1. birtokos eset:
   2. Geschichtlichkeit
  1. e Gelenkigkeit
   gə'lɛŋkɪçkaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Gelenkigkeit
  1. átv e Akrobatik
   akro'baːtɪk
   1. birtokos eset:
   2. Akrobatik
ügyességfn
 1. fizikailag
  1. fizyczna zręczność
   n
ügyességfn
ügyességi játéknincs
ügyességi játék befőzőgumivalnincs
ügyesség, szakértelem a hajózásbannincs
fegyverkezelési ügyességi próbanincs
  1. rég bigordo
  1. rég bagordo
akrobatikus ügyességű emberfn
  1. acrobata
   h n acróbata
boszorkányos ügyességű nőnincs
a fafaragáshoz van ügyességem/készségemnincs
ügyességfn
ügyességfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása