COVID-19 Fight
Összesen 66 találat 9 szótárban. Részletek
üregfn
  1. well
   USA: we'l UK: wel
  1. A középső és a kör kerületén lévő üreg közötti távolság: 3 mm.
    1. Distance between central and peripheral well: 3 mm.
  1. void
   USA: vɔɪ'd UK: vɔɪd
  1. socket
   USA: sɔ'kʌ·t UK: sɔkɪt
  1. sinus
   USA: saɪ'nʌ·s UK: saɪnəs
  1. scoop
   USA: skuː'p UK: skuːp
 1. geol
  1. recess
   USA: riː'se·s UK: rɪses
 2. bány
  1. pit
   USA: pɪ't UK: pɪt
  1. lodge
   USA: lɔ'ʤ UK: lɔʤ
  1. interstice
   UK: ɪntəːstɪs
  1. hollow
   USA: hɔ'loʊ· UK: hɔloʊ
  1. A földimókusok földalatti üregekben élnek.
    1. Ground squirrels live in underground holows.
  1. hole
   USA: hoʊ'l UK: hoʊl
  1. hold
   USA: hoʊ'ld UK: hoʊld
  1. foss
   USA: fɔ's
  1. excavation
   USA: e"kskʌ·veɪ'ʃʌ·n UK: ekskəveɪʃn
  1. delve
   USA: de'lv UK: delv
  1. US cove
   USA: koʊ'v UK: koʊv
  1. chamber
   USA: tʃeɪ'mbəː· UK: tʃeɪmbər
  1. cavity
   USA: kæ'vʌ·tiː· UK: kævɪtiː
  1. cavern
   USA: kæ'vəː·n UK: kævən
  1. cave
   USA: keɪ'v UK: keɪviː
üregeli
 1. műsz
  1. broach
   USA: broʊ'tʃ UK: broʊtʃ
üregelő tüskefn
 1. műsz
  1. broach
   USA: broʊ'tʃ UK: broʊtʃ
üregeni
  1. control
   USA: kʌ·ntroʊ'l UK: kəntroʊl
üregesmn
  1. scooped
   USA: skuː'pt UK: skuːpt
  1. pitted
   USA: pɪ'tʌ·d UK: pɪtɪd
  1. hollow
   USA: hɔ'loʊ· UK: hɔloʊ
  1. A dáliának üreges szára van.
    1. Dahlias have a hollow stem.
 1. biol
  1. cellular
   USA: se'lyʌ·ləː· UK: seljʊlər
  1. cavernous
   USA: kæ'vəː·nʌ·s UK: kævənəs
üregesedésfn
  1. wash-out
   USA: wɔ'ʃaʊ"t UK: wɔʃaʊt
üreges szár (növ)kif
  1. hollow stalk
   USA: hɔ'loʊ· stɔː'k UK: hɔloʊ stɔːk
üreges tengelyfn
 1. műsz
  1. quill
   USA: kwɪ'l UK: kwɪl
üreges tengely, csőkif
  1. hollow shaft
   USA: hɔ'loʊ· ʃæ'ft UK: hɔloʊ ʃɑft
üreges termés (növ)kif
  1. hollow fruit
   USA: hɔ'loʊ· fruː't UK: hɔloʊ fruːt
üreginyúlfn
  1. cottontail
   UK: kɔtnteɪl
üregi nyúlfn
  1. rabbit
   USA: ræ'bɪ"t UK: ræbɪt
 1. áll
  1. cony
   UK: koʊniː
üreg, lyuk; lyukas fogfn
  1. cavity
   USA: kæ'vʌ·tiː· UK: kævɪtiː
üreg szerelvényfal mellettfn
  1. cubbyhole
   USA: kʌ'biː·hoʊ"l UK: kʌbɪhoʊl
fejtési üregfn
  1. pit
   USA: pɪ't UK: pɪt
középfül üregefn
  1. tympanum, tympana
   UK: tɪmpənəm tɪmpənə
vájat üreges téglábanfn
 1. épít
  1. cell
   USA: se'l UK: sel
gázzal telt üregfn
 1. geol
  1. pocket
   USA: pɔ'kʌ·t UK: pɔkɪt
konnektor; foglalat, üregfn
  1. socket
   USA: sɔ'kʌ·t UK: sɔkɪt
vízzel telt üregi
  1. pocket
   USA: pɔ'kʌ·t UK: pɔkɪt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása