COVID-19 Fight
Összesen 454 találat 10 szótárban. Részletek
övön alul ütkif
  1. hit below the belt
   USA: hɪ't biː·loʊ' ðiː· be'lt UK: hɪt bɪloʊ ðiː belt
teljes erővel üti
  1. strike out
   USA: straɪ'k aʊ't UK: straɪk aʊt
két legyet üt egy csapásrakif
  1. kill two birds with one stone
   USA: kɪ'l tuː' bəː'dz wʌ·ð hwʌ'n stoʊ'n UK: kɪl tuː bəːdz wɪð wʌn stoʊn
tartja az ütemetkif
  1. keep time
   USA: kiː'p taɪ'm UK: kiːp taɪm
  1. be in time
   USA: biː· ɪ'n taɪ'm UK: biː ɪn taɪm
balra eltérő ütésfn
 1. sp
  1. hooker
   USA: hʊ'kəː· UK: hʊkər
 2. sp
  1. hook
   USA: hʊ'k UK: hʊk
balra húzott ütésfn
  1. pull
   USA: pʊ'l UK: pʊl
dobogás, verés, ütéskif
elsöprő erejű ütésfn
  1. biz átv US sockdolager
gyenge érintő ütésfn
 1. sp
  1. snick
   UK: snɪk
hosszú egyenes ütésfn
  1. drive
   USA: draɪ'v UK: draɪv
húzott fonák ütésfn
  1. backhand drive
   USA: bæ'khæ"nd draɪ'v UK: bækhænd draɪv
jól célzott ütéskif
  1. telling blow
   USA: te'lɪ·ŋ bloʊ' UK: telɪŋ bloʊ
nagy lendületű ütésfn
  1. szl haymaker
   USA: heɪ'meɪ"kəː· UK: heɪmeɪkər
övön aluli ütéskif
  1. low blow
   USA: loʊ' bloʊ' UK: loʊ bloʊ
  1. foul blow
   USA: faʊ'l bloʊ' UK: faʊl bloʊ
testközépre mért ütésfn
 1. sp
  1. body blow
   USA: bɔ'diː· bloʊ' UK: bɔdiː bloʊ
védhetetlen helyezett ütésfn
 1. sp
  1. placement
   USA: pleɪ'smʌ·nt UK: pleɪsmənt
rajta az ütés sorai
 1. sp
  1. bat
   USA: bæ't UK: bæt
kisebb jelentőségű ütközetkif
  1. sham battle
   USA: ʃæ'm bæ'tʌ·l UK: ʃæm bætl
bohózat sok ütleggelkif
  1. slapstick comedy
   USA: slæ'pstɪ"k kɔ'mʌ·diː· UK: slæpstɪk kɔmədiː
helyes hangot üt megkif
  1. touch the right key
   USA: tʌ'tʃ ðiː· raɪ't kiː' UK: tʌtʃ ðiː raɪt kiː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása