богатnincs
  1. ~ селянин
    1. gazdag/vagyonos paraszt
  2. ~ търговец
    1. gazdag kereskedő
  1. ~о село
    1. gazdag falu
  2. ~а страна
    1. gazdag ország
  1. ~и дарове
    1. dús/bőséges adományok
  2. ~а жътва
    1. bő(séges) aratás
  3. ~а закуска
    1. bőséges reggeli
  4. ~ избор
    1. bő választék
  5. ~ обед
    1. bőséges ebéd
  6. ~а реколта
    1. gazdag/bő termés
  7. ~а храна
    1. bőséges élelem/ellátás
  8. ~и впечатления
    1. bőséges benyomások
  9. ~о въображение
    1. dús/gazdag képzelet
  10. ~ глас
    1. gazdag skálájú hang
  11. ~ речник
    1. gazdag szókészlet, dús szóbőség
  12. ~а рима
    1. csengő, többszótagú rím
  13. ~о украсен
    1. bőven/gazdagon/bőségesen díszített
  1. [с/по/откъм
    1. dús, gazdag, bővelkedő
  2. ~ с вода
    1. vízben gazdag/bővelkedő
  3. мина, ~а с желязо и злато
    1. vasban és aranyban dús/gazdag bánya
  4. ~ със захар
    1. cukorban gazdag
  5. държава, ~а откъм произведения
    1. termékekben gazdag állam
  6. ~ на скорбяла
    1. keményítőben gazdag
  7. ~ по вътрешно съдържание живот
    1. belső tartalomban gazdag élet
  1. ~ кожух
    1. drága/ pompás irhabunda
  2. ~ чеиз
    1. gazdag kelengye
  3. ~о облечен
    1. pompásan (ki)öltözött
богатfn
  1. [h ~ият
  2. ~ите]
    1. a gazdag
  3. ~ите и бедните
    1. a gazdagok és a szegények
богаташ /~каnincs
  1. ffi/nő gazdag ember
  1. голям ~
    1. dúsgazdag ember
богаташкиnincs
 1. változat:
 2. богаташк|и
  1. -а дъщеря
    1. gazdag ember lánya, gazdag (származású) lány
  2. ~ квартал
    1. gazdagok (város)negyede
  1. облича се ~
    1. gazdag ember módjára öltözködik
богатеенеnincs
богатеяnincs
 1. változat:
 2. -ее, -ях; -ял, -ели
  1. [на
    1. vmiben dúsul
  2. -ее на въглерод
    1. szénben dúsul
богатичъкnincs
 1. változat:
 2. -чк-
богатствоnincs
 1. változat:
 2. богатств|о
  1. идейно ~
    1. eszmei gazdagság
  2. словно ~
    1. szókincs
  3. ~ на витамини
    1. vitamingazdagság, vitaminbőség
  4. ~ на въображението
    1. képzeletgazdagság, a képzelet gazdagsága
  5. ~ на гласа
    1. a hang gazdag skálája
  6. ~ на цветовете
    1. színgazdagság, színpompa
  1. скрито ~
    1. rejtett kincs/vagyon
  2. добива ~
    1. vagyonra tesz szert
  3. натрупва -а
    1. nagy vagyont/kincseket halmoz föl
  4. ~то развращава
    1. a vagyon elzülleszt
  1. каменовъглени -а
    1. kőszénkészletek, kőszénvagyon
  2. минерални/подземни -а
    1. ásványi kincsek
  3. рудни -а
    1. érckincsek
богатурnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása