COVID-19 Fight
грижаnincs
 1. változat:
 2. гриж|а
  1. човек без -и
    1. gondtalan ember
  2. бере ~та [за
    1. vkiért aggodalmaskodik, aggódik, nyugtalankodik
  3. не бери ~
    1. ne törődj vele! ne aggódj!
  4. ~та дойде на моята глава
    1. a gond nyakamba zúdult
  5. ~ ми е; много/малко ме е ~; не ме е ~ [за/от
    1. egyáltalán nem érdeklődöm, hidegen hagy
  6. това ми е последната/девета ~
    1. kisebb gondom is nagyobb annál
  7. имам ~ за него
    1. gondom van rá
    2. {nyj}
  8. не ще остане без куча ~
    1. a kutya törődik majd vele, majd csak gondoskodik valaki róla
  9. отбива си ~та [за
    1. vkiről/vmiről elveti a gondot, felszámolja a gondoskodást róla
  10. причинява ~
    1. gondot okoz
  11. създава ~
    1. vkinek gondot szerez
  1. върху него лежи ~та да
    1. reá hárul az a gond, hogy
  2. остави тая ~ на мене
    1. bízd rám ezt az ügyet
  1. -и за здравето на хората
    1. gondoskodás az emberek egészségéről
  2. социални -и
    1. szociális gondoskodás
  3. при -ите на своите близки
    1. közvetlen rokonainak a gondozásában
  4. -и за човека
    1. az emberről való gondoskodás
  5. полага -и
    1. gondot visel
  6. [за
    1. vkire]
    2. gondoskodik
  7. полагаше всички -и за неговото лечение
    1. minden gondoskodását latba vetette a gyógyításáért/kezeléséért
  8. проявява -и [за
    1. vkire gondot fordít, gondozásába vesz
грижа сеnincs
 1. változat:
 2. -и се, `-их се
  1. [за
    1. vkiről], törődik gondja van {vmire}
  2. малко се -и
    1. kevéssé/alig törődik
  3. [за
  1. недей се -и
    1. ne aggódj!
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása