COVID-19 Fight
мястоnincs
 1. változat:
 2. t места
   1. болно ~
     1. beteg rész
     2. fájó/érzékeny pont
   2. излетно ~
     1. kirándulóhely
   3. наречие за ~
     1. helyhatározószó
   4. населено ~
     1. lakott hely, település, helység
   5. отходно ~
     1. árnyékszék
   6. ~ за работа
     1. működési terület
   7. работно ~
     1. munkahely
   8. сборно ~
     1. gyülekezőhely
   9. слабото ~
     1. vkinek sebezhető pontja v. gyengéje
   10. ~ на събитието
     1. az esemény színhelye
   11. тясно ~ в производството
     1. a termelés szűk keresztmetszete
   12. заема водещо ~
     1. vezető helyet foglal el
   13. на ~
   1. на места
     1. helyenként
   2. на второ ~
     1. másodsorban
   3. на много места
     1. sok helyütt
   4. на последно ~, но не по значение
     1. utoljára, de nem utolsósorban
   5. на първо ~
     1. elsősorban
   6. ръководител на ~
     1. odavaló vezető
   7. аз на твое ~
     1. én a te helyedben
     2. ha neked volnék
   8. тук е ~то да отбележа
     1. itt a helye annak, hogy megjegyezzem
   9. комитетът не е на ~то си
     1. a bizottság nem áll feladata/helyzete magaslatán
     2. a bizottság nem tölti be tisztjét
   10. поставя на ~то му
     1. vkit rendre utasít, megleckéztet, helyre tesz
   11. слага/поставя нещата на ~то им
     1. a dolgokat a helyükre rakja
   12. почина/умря на ~
     1. a helyszínen meghalt
     2. szörnyethalt
   13. тъпче на едно ~
     1. egy helyben topog
   14. не го хваща ~
     1. nem tud megülni egy helyen, nem leli helyét
  1. ~ за правостоящи
    1. állóhely
  2. ~ за сядане
    1. v.
  3. седящо ~
    1. ülőhely
  4. заемайте местата си
    1. foglaljátok el helyeteket! foglalják el helyüket!
  1. вилно ~
    1. villatelek
  2. дворно ~
    1. házhely
  1. вакантно ~
    1. üresedés
  2. ръководно ~
    1. vezető hely/ poszt
  3. търси ~
    1. állást/helyet keres
лобен [-бн-]; -бно мястоnincs
 1. változat:
 2. ло|бен [-бн-]; -бно място
отходен [-дн-]; -дно мястоnincs
 1. változat:
 2. отхо|ден [-дн-]; -дно място
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása