назадnincs
   1. взема си думите ~
     1. visszavonja a szavait
   2. връщане ~ няма
     1. nincs visszaút!
   3. остава ~
     1. lemarad, hátramarad
   4. получава ~
     1. visszakap
   5. поставя часовника си ~
     1. hátraigazítja az óráját
   6. ходи напред-~
     1. előre-hátra járkál
  1. той е ~ с уроците
    1. ő elmaradt a leckéivel
назадеhsz
назадничавnincs
  1. ~о схващане
    1. maradi felfogás
назадничавостnincs
 1. változat:
 2. назадничавос|т
  1. [h -тта]
    1. maradiság, haladásellenesség
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása