COVID-19 Fight
правfn
 1. sp
  1. ляв ~
    1. balegyenes
  2. десният му ~
    1. a jobbegyenese
    1. egyenes
  1. прекарва ~а
    1. egyenest húz
   1. по ~а линия
     1. egyenes ágon, egyenes vonalban
   2. ~ път
     1. egyenes út
   3. ~и и седнали фигури
     1. álló és ülő alakok
   4. сресва се на ~ път
     1. elválasztja/félrefésüli a haját
   5. стой ~
   1. ~ ток
     1. egyenáram
   2. ~ ъгъл
     1. derékszög
   3. ~ ти път!
     1. fel is út, le is út! menj Isten hírével!
   4. за/на ~а Бога
     1. ártatlanul, bűntelen, hiába
  1. ~ път няма до там
    1. közvetlen út nincs odáig
  1. ~о дело
    1. igaz ügy
  2. на ~ път е
    1. helyes úton jár
  3. ти си ~
    1. igazad van
  4. ти не си ~!
    1. nincs igazad!
  5. ще видим, кой крив, кой ~
    1. majd meglátjuk, kinek nincs igaza, kinek van
  1. ~о черво
    1. végbél
правата;hsz
    1. mondd meg őszintén! nyíltan ki vele!
правдаnincs
  1. историческа ~
    1. történelmi igazság
  2. кривда и ~
    1. igazság és hamisság/ gazság
  3. къде е тук ~та?
    1. hol itt az igazság?
правдивостnincs
 1. változat:
 2. правдивос|т
  1. [h -mmа]
правдинаnincs
 1. változat:
  1. човешки -и
    1. emberi jogok
правдолюбивnincs
правдолюбиеnincs
правдоподобенnincs
 1. változat:
 2. -бн-
правдоподобностnincs
 1. változat:
 2. правдоподобнос|т
  1. [h -тта]
    1. valószerűség
    2. valószínűség
праведенnincs
 1. változat:
 2. -дн-
  1. -дно живее
    1. jámborul él
праведник [-ци] /-цаnincs
 1. változat:
 2. праведни|к [-ци] /-ца
правенnincs
  1. [~и]
    1. csinált
  2. ~ с ръка
    1. kézzel csinált, kézimunkával készült
  3. ~и зъби
    1. műfogak, rakott/hamis fogak
правенnincs
 1. változat:
 2. пра|вен
  1. [-вн-]
    1. jog(i)-
  2. на ~ език
    1. jogi nyelven
  3. ~ институт
    1. jogtudományi intézet
  4. -вна норма
    1. jogszabály
  5. -вни науки
    1. jogtudományok
  6. -вни отношения
    1. jogviszonyok
  7. (без-
  8. -вна помощ
    1. (ingyenes) jogsegély
  9. ~ представител
    1. jogi képviselő
  10. -вна сила
    1. jogerő
  11. -вна система
    1. jogrendszer
правенеnincs
  1. ~ на обувки
    1. cipőkészítés
  2. ~ на икономии
    1. takarékoskodás
прави ~nincs
  1. 2
    1. hiba
  2. ~ го е да
    1. átall
  3. не те ли е ~?
    1. nem átallod?
прави ~ [заnincs
  1. няма ~ там
    1. nincs beleszólása ott
    2. ott neki nincs szava
  2. ~ не обелва
    1. ki sem nyitja a száját, meg sem szólal
  3. облича в -и
    1. szavakba önt, megfogalmaz
  4. отваря ~ [за
    1. szóba hoz, szót kerít
  5. ~та ~ отваря
    1. szó szót követ
  6. подбира -ите си
    1. megválogatja a szavait
  7. ~ дупка не прави
    1. nem kell mindent komolyan venni
  8. ~ по ~ превежда
    1. pontosan v. szóról szóra v. betű szerint fordít
  9. преглъща/поглъща си -ите
    1. magába fojtja a szót
  10. ~ по ~ предава
    1. szó szerint közöl
  11. разбира от ~
    1. ért a szóból
    2. hajlik a jóra
  12. разменя ~
    1. szót vált vkivel
  13. скъпи -ите си
    1. takarékoskodik a szavakkal, szűkszavú
  14. става ~ [за
    1. szóba kerül, szó esik/van vmiről
  15. ~ да не става
  1. стои на ~та си
    1. állja a szavát
  2. улавя/хваща се за ~та
    1. kapva kap a szón
  3. хвърля си -ите на вятъра
  1. цеди -ите си
    1. megrágja szavait, lassan/keveset szól
  2. не ще и ~
    1. semmi kétség afelől, kétség nem fér ahhoz, kétségtelenül
  3. 2
    1. beszéd, beszélgetés
  4. на -и
    1. szavakban, színleg
  5. две -и на кръст не може да каже
    1. képtelen a gondolatait összefűzni/összeszedni
  6. от ~ на ~ (те се
    1. szóból szó kerekedik, szó szót követ
  7. отваря ~ [за
    1. szóba hoz
  8. 3
    1. mondás, szállóige
  9. дето е ~та
    1. v.
  10. дето има една дума
    1. ahogy a mondás tartja
  11. 4
    1. vélemény, döntés
  12. решителна ~
    1. döntő szó
  13. взема си -ите назад/обратно
    1. viszszavonja szavait
  14. едва държи ~та си между зъбите
    1. alig bírja türtőztetni magát a közbeszólástól
  15. държи си -ите под езика
    1. a szavait megtartja magának, nem tálalja ki titkait
  16. изпуска/изтърва ~
    1. elszólja magát
  17. кажи си ~та
    1. szólj hozzá! mondd el a véleményedet!
  18. казва своята ~
    1. hallatja szavát, megmondja/kinyilvánítja véleményét
  19. мери/премерва/претегля -ите си
    1. mérlegeli a szavait
  20. минава ~та му
    1. utat tör v. meghallgatásra talál a szava/véleménye
  21. остава ~та между нас
    1. köztünk marad a szó
  22. -ите му падат на място
    1. a szavai célba találnak
  23. последната ~ имат народите
    1. az utolsó/döntő szó a népeké
  24. ~та му на две на става
  1. 5
    1. felszólalás, hozzászólás, szó(lásjog)
  2. взема ~та
    1. átveszi a szót, felszólal, hozzászól a tárgyhoz
  3. дава ~та
    1. átadja/megadja a szót vkinek
  4. има ~та господин Боев
    1. a szó Boev úré
  5. иска/поисква ~та
    1. szót kér
  6. отнема ~та
    1. megvonja a szót
  7. 6
    1. adott szó, ígéret
  8. човек на ~та
    1. szavatartó ember
  9. даде ~
    1. szavát adta, megígérte
  10. държи на ~та си
    1. megtartja a szavát, tiszteli a kimondott szót
  11. казана ~, хвърлен камък
    1. a kimondott szó kötelez
  12. не казвай голяма ~
    1. v.
  13. големи -и
    1. ne mondj nagy szavakat! ne tégy meggondolatlan kijelentést/ígéretet!
  14. нарушава ~та си
    1. adott szavát megszegi
  15. стои на ~та си
    1. állja a szavát
  16. удържа ~та си
    1. (meg)tartja a szavát
  17. връща му ~та
    1. felbontja az egyezséget
  18. честна ~
    1. becsületszó! becsületszavamra!
  19. 7
    1. megszólás, rágalom
  20. изважда
  21. лоша
  22. ~ [за
    1. (rossz) hírbe hoz
  23. 8
    1. szöveg
  24. не знае -ите на песента
    1. nem tudja a dal szövegét
правиленnincs
 1. változat:
 2. -лн-
  1. -лно лице
    1. szabályos arc
  2. ~ нос
    1. szabályos orr
  3. ~ многоъгълник
    1. szabályos sokszög
    2. {mat}
  4. -лна дроб
    1. valódi tört
  1. -лна политика
    1. helyes politika
  2. -лно произношение
    1. helyes (ki)ejtés
правилникnincs
 1. változat:
 2. -ци
   1. ~ за вътрешния ред
  1. примерен ~
    1. mintaszabályzat
  2. П~ за движението по улиците и пътищата, ПДУП
    1. a Közúti Közlekedés Szabályai, KRESZ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása