COVID-19 Fight
правилностnincs
 1. változat:
 2. правилнос|т
  1. [h -тта]
правилоnincs
 1. változat:
   1. граматическо ~
     1. nyelvtani szabály
   2. ~то на десния
     1. jobbkézszabály
   3. -а на играта
     1. játékszabályok
   4. правописно ~
     1. helyesírási szabály
   5. състезателни -а
     1. versenyszabályok
   6. по ~
   1. всяко ~ има изключение
     1. minden szabály alól van kivétel, a kivétel erősíti a szabályt
  1. просто тройно ~
    1. hármas szabály
    2. {mat}
  2. четирите -а
    1. a négy alapművelet
правист /~каnincs
  1. студент ~
    1. joghallgató
правителственnincs
 1. változat:
  1. ~ говорител
    1. kormányszóvivő
  2. ~а делегация
    1. kormányküldöttség
  3. ~ квартал
    1. kormánynegyed
  4. ~а криза
    1. kormányválság
  5. ~и кръгове
    1. kormánykörök
  6. ~и органи
    1. kormányszervek
  7. на ~о ниво
    1. kormányszinten
правителствоnincs
  1. демократично ~
    1. demokratikus kormány
правникnincs
 1. változat:
 2. -ци
правническиnincs
правнук [-ци] /-чкаnincs
 1. változat:
 2. правну|к [-ци] /-чка
  1. fiú/lány dédunoka
правоnincs
 1. változat:
 2. прав|о
  1. [-а]
  1. авторско ~
    1. szerzői jog
  2. ~ на вето
    1. vétójog
  3. ~ на вечно ползуване на земята
    1. a föld örökös használatának joga
  4. ~ на глас
    1. szavazati jog
  5. граждански -а
    1. állampolgári jogok, polgárjogok
  6. законно ~
    1. törvényes jog
  7. избирателно ~
    1. választójog
  8. крепостно ~
    1. földesúri jog
  9. ~ на лична собственост
    1. személyi tulajdonhoz való jog
  10. обичайно ~
    1. szokásjog
  11. ~ на образование
    1. tanuláshoz való jog
  12. основни -а и задължения
    1. alapvető jogok és kötelezettségek
  13. ~ на почивка
    1. pihenéshez való jog
  14. ~ на самоопределение
    1. önrendelkezési jog
  15. ~ за свобода
    1. szabadságjog
  16. ~ на сдружаване
    1. egyesülési jog
  17. ~ на собственост
    1. tulajdonjog
  18. ~ на труд
    1. a munkához való jog
  19. ~ на убежище
    1. {pol} menedékjog
  20. човешки -а
    1. emberi jogok
  21. юмручно ~
    1. ököljog
  22. с ~
    1. jogosan, joggal, méltán
  23. с какво ~?
    1. milyen jogon?
  24. добива ~ на гражданство
    1. polgárjogot nyert, elfogadásra talál
  25. запазва си ~то
    1. fenntartja magának a jogot
  26. всички -а запазени
    1. minden jog fenntartva
  27. имате ~
    1. jogotokban áll
  28. превишава -ата си
    1. túllépi jogait
  1. гражданско
    1. (állam)polgári jog
  2. държавно ~
    1. államjog
  3. изобретателско ~
    1. találmányi jog
  4. международно ~
    1. nemzetközi jog
  5. наказателно ~
    1. büntetőjog
  6. ~ на парламентарна неприкосновеност
    1. mentelmi jog
  7. римско ~
    1. római jog
  8. семейно ~
    1. családjog
  9. стопанско ~
    1. gazdasági jog
  10. търговско ~
    1. kereskedelmi jog
  11. частно ~
    1. magánjog
  12. по ~
    1. joghallgató(nő)
  13. завършил ~
    1. jogvégzett
  14. следва ~
    1. jogot tanul/végez
  1. превишава -ата си
    1. visszaél jogaival, túllépi hatáskörét, túlkapásokat követ el
  1. дава ~
    1. vkinek igazat ad
  2. имате ~
    1. igazatok van
  3. да си кажа ~то
    1. az igazat megvallva
правоhsz
  1. ~ като стрела
    1. nyílegyenesen
  2. отива ~ у дома
    1. egyenest/egyenesen haza megy
  1. отива ~ при началника
    1. elmegy közvetlenül a főnökhöz
  1. казва ~ в очите
    1. nyíltan szemébe mond vkinek
  1. по-~
    1. helyesebben szólva
правовnincs
  1. ~а държава
    1. jogállam
  2. ~ ред
    1. jogrend
правовериеnincs
правоговорnincs
правоговоренnincs
 1. változat:
 2. -рн-
  1. -рна норма
    1. helyes ejtési norma
  2. ~ речник
    1. kiejtési szótár
правозащитаnincs
правозащитникnincs
 1. változat:
 2. -ци
правоимащnincs
правокрилиnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása