Összesen 26 találat 9 szótárban. Részletek
megerősítés1
  1. verification
   USA: ve"rʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: verɪfɪkeɪʃn
  1. validation
   USA: væ"lʌ·deɪ'ʃʌ·n UK: vælɪdeɪʃn
 1. 355
  1. 6.3 succour
   UK: sʌkər
  1. reinforcement
   USA: riː"ʌ·nfɔː'rsmʌ·nt UK: riːɪnfɔːsmənt
  1. ratification
   USA: ræ"tʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: rætɪfɪkeɪʃn
 2. 340
  1. proving
   USA: pruː'vɪ·ŋ UK: pruːvɪŋ
 3. 1.1
  1. intensification
   USA: ɪ"nte"nsʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: ɪntensɪfɪkeɪʃn
  1. fortification
   USA: fɔː"rtʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: fɔːtɪfɪkeɪʃn
  1. firmament
   UK: fəːməmənt
  1. establishment
   USA: iː·stæ'blɪ·ʃmʌ·nt UK: ɪstæblɪʃmənt
  1. corroboration
   USA: kəː·ɔː"bəː·eɪ'ʃʌ·n UK: kərɔbəreɪʃn
  1. confirmation
   USA: kɔ"nfəː·meɪ'ʃʌ·n UK: kɔnfəmeɪʃn
  1. belaying
   UK: bɪleɪɪŋ
  1. affirmation
   USA: æ"fəː·meɪ'ʃʌ·n UK: æfəmeɪʃn
(meg)erősítés1
  1. strengthening
   USA: stre'ŋθʌ·nɪ·ŋ UK: streŋθnɪŋ
  1. reinforcement
   USA: riː"ʌ·nfɔː'rsmʌ·nt UK: riːɪnfɔːsmənt
megerősítés csappal2
  1. strutting
   USA: strʌ'tɪ·ŋ UK: strʌtɪŋ
megerősítés hevederfával2
  1. strutting
   USA: strʌ'tɪ·ŋ UK: strʌtɪŋ
megerősítés horogvassal2
  1. strutting
   USA: strʌ'tɪ·ŋ UK: strʌtɪŋ
megerősítés támasztólappal2
  1. strutting
   USA: strʌ'tɪ·ŋ UK: strʌtɪŋ
cölöpzettel való megerősítés1
  1. piling
   USA: paɪ'lɪ·ŋ UK: paɪlɪŋ
megerősítés1
 1. 355
  1. 1.1 r Zuzug
   1. birtokos eset:
   2. Zuzuges
   3. Zuzugs
  1. e Sicherung
   'zɪçərʊŋ
   1. többes szám:
   2. Sicherungen
   1. birtokos eset:
   2. Sicherung
 2. 340
  1. e Ratifikation
   raːtifika'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Ratifikationen
   1. birtokos eset:
   2. Ratifikation
  1. e Festigung
   'fɛstɪgʊŋ
   1. többes szám:
   2. Festigungen
   1. birtokos eset:
   2. Festigung
megerősítésfn
 1. híré
(meg)erősítésfn
megerősítésfn
 1. ügyfelek megállapodásáé
megerősítésnincs
megerősítésfn
megerősítést nyernincs
megerősítésülnincs
további megerősítésnincs
 1. tisztségben, hivatalban
meg)erősítésnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása