COVID-19 Fight
Összesen 463 találat 13 szótárban. Részletek
kapi
  1. receive
   USA: riː·siː'v UK: rɪsiːv
  1. receive
   USA: riː·siː'v UK: rɪsiːv
  1. obtain
   USA: ʌ·bteɪ'n UK: əbteɪn
  1. have, had
   USA: hæ'v hæ'd UK: hæv həd
  1. get
   USA: gɪ't UK: get
  1. Megkaptad a levelemet?
    1. Did you get my letter?
kapafn
  1. hoe
   USA: hoʊ' UK: hoʊ
  1. hack
   USA: hæ'k UK: hæk
kapacitásfn
  1. átv range
   USA: reɪ'nʤ UK: reɪnʤ
  1. capacity
   USA: kʌ·pæ'sʌ·tiː· UK: kəpæsɪtiː
  1. capacitor
   USA: kʌ·pæ'sʌ·təː· UK: kəpæsɪtər
kapacitás (áramköri elem)fn
  1. capacitance
   USA: kʌ·pæ'sʌ·tʌ·ns
kapáli
  1. hoe
   USA: hoʊ' UK: hoʊ
  1. hoe
   USA: hoʊ' UK: hoʊ
  1. hack
   USA: hæ'k UK: hæk
kapálódzásfn
  1. biz US kick
   USA: kɪ'k UK: kɪk
kapálógépfn
  1. cultivator
   UK: kʌltɪveɪtər
kapari
  1. scratch
   USA: skræ'tʃ UK: skrætʃ
  1. scratch
   USA: skræ'tʃ UK: skrætʃ
  1. scrape
   USA: skreɪ'p UK: skreɪp
  1. scrape
   USA: skreɪ'p UK: skreɪp
kaparásfn
  1. scratch
   USA: skræ'tʃ UK: skrætʃ
  1. scraping
   USA: skreɪ'pɪ·ŋ UK: skreɪpɪŋ
  1. scrape
   USA: skreɪ'p UK: skreɪp
  1. rasping
   UK: rɑspɪŋ
kaparékfn
  1. scrapings
   USA: skreɪ'pɪ·ŋz UK: skreɪpɪŋz
 1. fémip
  1. dross
   USA: drɔː's UK: drɔs
kapargáli
  1. scratch
   USA: skræ'tʃ UK: skrætʃ
kaparnifn
  1. scrape
   USA: skreɪ'p UK: skreɪp
kaparómn
  1. scratchy
   USA: skræ'tʃiː· UK: skrætʃiː
  1. scraper
   USA: skreɪ'pəː· UK: skreɪpər
kaparókanálfn
 1. orv
  1. scoop
   USA: skuː'p UK: skuːp
kaparókésfn
  1. scraper
   USA: skreɪ'pəː· UK: skreɪpər
  1. scraper knife
   USA: skreɪ'pəː· naɪ'f UK: skreɪpər naɪf
  1. burr
   USA: bəː' UK: bəːr
  1. burr cutter
   USA: bəː' kʌ'təː· UK: bəːr kʌtər
kaparólapátfn
  1. rabble
   USA: ræ'bʌ·l UK: ræbl
kaparószerszámfn
 1. orv
  1. hoe
   USA: hoʊ' UK: hoʊ
kaparóvasfn
  1. scrubber
   USA: skrʌ'bəː· UK: skrʌbə
  1. scraper
   USA: skreɪ'pəː· UK: skreɪpər
  1. rake
   USA: reɪ'k UK: reɪk
kapartfalú hőcserélőkif
  1. scraped surface heat exchanger
   USA: skreɪ'pt səː'fʌ·s hiː't ɪ·kstʃeɪ'nʤəː· UK: skreɪpt səːfɪs hiːt ɪkstʃeɪnʤər
kapási
  1. gets
   USA: gɪ'ts UK: gets
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása