COVID-19 Fight
Összesen 48 találat 7 szótárban. Részletek
tömíti
  1. staunch
   USA: stɔː'ntʃ UK: stɔːntʃ
  1. stanch
   USA: stæ'ntʃ UK: stɑntʃ
  1. proof
   USA: pruː'f UK: pruːf
  1. plug
   USA: plʌ'g UK: plʌg
 1. műsz
  1. pack
   USA: pæ'k UK: pæk
  1. caulk
   USA: kɔ'k UK: kɔːk
tömíti
  1. wad
   USA: wɔ'd UK: wɔd
tömítésfn
  1. wad
   USA: wɔ'd UK: wɔd
 1. műsz
  1. stuffing
   USA: stʌ'fɪ·ŋ UK: stʌfɪŋ
  1. stopper
   USA: stɔ'pəː· UK: stɔpər
  1. sealing
   USA: siː'lɪ·ŋ UK: siːlɪŋ
 2. műsz
  1. seal
   USA: siː'l UK: siːl
  1. Rendszeresen tisztítsa a hűtőajtó tömítését, hogy légmentesen záródjon.
    1. Clean the seal on the fridge door regularly so that it remains airtight.
  1. plumbing
   USA: plʌ'mɪ·ŋ UK: plʌmɪŋ
  1. plugging
   USA: plʌ'gɪ·ŋ UK: plʌgɪŋ
  1. pad
   USA: pæ'd UK: pæd
  1. packing
   USA: pæ'kɪ·ŋ UK: pækɪŋ
  1. oakum
   UK: oʊkəm
  1. lute
   USA: luː't UK: luːt
 3. műsz
  1. gasket
   USA: gæ'skʌ·t UK: gæskɪt
  1. facing
   USA: feɪ'sɪ·ŋ UK: feɪsɪŋ
  1. caulk
   USA: kɔ'k UK: kɔːk
  1. casing
   USA: keɪ'sɪ·ŋ UK: keɪsɪŋ
  1. blinding
   USA: blaɪ'ndɪ·ŋ UK: blaɪndɪŋ
tömítés; szigetelésfn
  1. sealant
   USA: siː'lʌ·nt UK: siːlænt
tömítetlenfn
tömítetlenségfn
  1. leakage
   USA: liː'kʌ·ʤ UK: liːkɪʤ
tömítettmn
 1. gép
  1. tight
   USA: taɪ't UK: taɪt
  1. airtight
   USA: e'rtaɪ"t UK: eətaɪt
tömítői
  1. gasket
   USA: gæ'skʌ·t UK: gæskɪt
tömítőanyagfn
 1. kat
  1. wad
   USA: wɔ'd UK: wɔd
  1. packing
   USA: pæ'kɪ·ŋ UK: pækɪŋ
tömítőelemi
  1. sealing
   USA: siː'lɪ·ŋ UK: siːlɪŋ
tömítőgyűrűfn
 1. műsz
  1. packing ring
   USA: pæ'kɪ·ŋ rɪ'ŋ UK: pækɪŋ rɪŋ
  1. joint ring
   USA: ʤɔɪ'nt rɪ'ŋ UK: ʤɔɪnt rɪŋ
 2. műsz
tömítőszerfn
  1. sealant
   USA: siː'lʌ·nt UK: siːlænt
homokzsákkal tömíti
  1. sandbag
   USA: sæ'ndbæ"g UK: sændbæg
újra tömíti
 1. műsz
  1. repack
   USA: riː·pæ'k UK: repæk
rossz tömítésfn
  1. leak
   USA: liː'k UK: liːk
gumi tömítőkarikafn
  1. rubber
   USA: rʌ'bəː· UK: rʌbər
tömíti
 1. műsz
  1. verdichten
   fɛɐ'dɪçtən
  1. stauchen
   'ʃtaʊxən
  1. lidern
   'liːdɐn
  1. kitten
   'kɪtən
 2. épít
  1. fugen
   'fuːgən
 3. üvegip
  1. dichten
   'dɪçtən
 4. műsz
  1. bekleiden
   bə'klaɪdən
tömítésfn
  1. s Polster
   'pɔlstɐ
   1. birtokos eset:
   2. Polsters
 1. műsz
  1. e Packung
   'pakʊŋ
   1. többes szám:
   2. Packungen
   1. birtokos eset:
   2. Packung
  1. e Dichtung
   'dɪçtʊŋ
   1. többes szám:
   2. Dichtungen
   1. birtokos eset:
   2. Dichtung
 2. faip
  1. e Blende
   'blɛndə
   1. többes szám:
   2. Blenden
   1. birtokos eset:
   2. Blende
tömítetlenmn
  1. undicht
   'ʊndɪçt
tömítettmn
  1. dicht
   'dɪçt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása