COVID-19 Fight
ich habe noch zu arbeitenkif 'ɪç 'haːbə 'nɔx 'tsuː 'aɐbaɪtən
ich kam um zu arbeitenkif 'ɪç 'kaːm 'ʊm 'tsuː 'aɐbaɪtən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása