COVID-19 Fight
Összesen 220 találat 17 szótárban. Részletek
burgonyafn
  1. potato
   USA: pʌ·teɪ'toʊ" UK: pəteɪtoʊ
burgonyabogárkif
  1. potato beetle
   USA: pʌ·teɪ'toʊ" biː'tʌ·l UK: pəteɪtoʊ biːtl
  1. colorado beetle
   USA: kɔ"ləː·æ'doʊ· biː'tʌ·l UK: kɔlərɑdoʊ biːtl
burgonyaforgácskif
  1. chipped potatoes
   USA: tʃɪ'pt pʌ·teɪ'toʊ·z UK: tʃɪpt pəteɪtoʊz
burgonyakeményítőfn
burgonyakrokettfn
  1. croquette potatoes
   UK: kroʊket pəteɪtoʊz
burgonya (növ)fn
  1. potato
   USA: pʌ·teɪ'toʊ" UK: pəteɪtoʊ
  1. Irish potato
   USA: aɪ'rɪ"ʃ pʌ·teɪ'toʊ" UK: aɪrɪʃ pəteɪtoʊ
burgonyaszeszfn
burgonyasziromfn
  1. potato crisp
   USA: pʌ·teɪ'toʊ" krɪ'sp UK: pəteɪtoʊ krɪsp
  1. potato chips
   USA: pʌ·teɪ'toʊ" tʃɪ'ps UK: pəteɪtoʊ tʃɪps
  1. crisps
   UK: krɪsps
  1. chips
   USA: tʃɪ'ps UK: tʃɪps
burgonyaveremfn
  1. clamp
   USA: klæ'mp UK: klæmp
burgundifn
  1. Burgundian
   USA: bəː·gʌ'ndiː·ʌ·n UK: bəːgʌndɪən
burgundi borfn
  1. burgundy
   USA: bəː'gʌ·ndiː· UK: bəːgəndiː
sült burgonyakif
  1. fries / french -
   USA: fraɪ'z fre'ntʃ UK: fraɪz frentʃ
  1. french fries (usa)
   USA: fre'ntʃ fraɪ'z yuː'e'seɪ'
  1. chip(s)
   USA: tʃɪ'ps UK: tʃɪps
ipari burgonya (növ)kif
  1. industrial potato
   USA: ɪ"ndʌ'striː·ʌ·l pʌ·teɪ'toʊ" UK: ɪndʌstrɪəl pəteɪtoʊ
korai burgonya (növ)kif
  1. early potato
   USA: əː'liː· pʌ·teɪ'toʊ" UK: əːliː pəteɪtoʊ
darálthúsos burgonyapürékif
  1. shepherd's pie
   USA: ʃe'pəː·dz paɪ' UK: ʃepədz paɪ
héjában főtt burgonyakif
  1. potatoes boiled in their skin
   USA: pʌ·teɪ'toʊ·z bɔɪ'ld ɪ'n ðe'r skɪ'n UK: pəteɪtoʊz bɔɪld ɪn ðeər skɪn
vagdalt hús és burgonyafn
  1. hash
   USA: hæ'ʃ UK: hæʃ
burgonya1
  1. 1.14 e Kartoffel
   kaɐ'tɔfəl
   1. többes szám:
   2. Kartoffeln
   1. birtokos eset:
   2. Kartoffel
burgonya1
burgonyabogár1
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása