COVID-19 Fight
Összesen 116 találat 13 szótárban.
dokumentáció1
  1. documentation
   USA: dɔ"kyuː·me·nteɪ'ʃʌ·n UK: dɔkjʊmenteɪʃn
dokumentációs3
  1. documentary
   USA: dɔ"kyuː·me'nəː·iː· UK: dɔkjʊmentəriː
dokumentációs központ13
  1. documentary centre
   USA: dɔ"kyuː·me'nəː·iː· se'ntəː· UK: dɔkjʊmentəriː sentər
dokumentál2
  1. document
   USA: dɔ'kyuː·me·nt UK: dɔkjʊment
dokumentum1
 1. 340
  1. record
   USA: re'kəː·d UK: rɪkɔːd
  1. document
   USA: dɔ'kyuː·me·nt UK: dɔkjʊment
dokumentumfilm1
  1. documentary
   USA: dɔ"kyuː·me'nəː·iː· UK: dɔkjʊmentəriː
  1. documentary film
   USA: dɔ"kyuː·me'nəː·iː· fɪ'lm UK: dɔkjʊmentəriː fɪlm
dokumentumgyűjtemény1
  1. case-book
   UK: keɪsbʊk
okmány, dokumentum2
  1. document
   USA: dɔ'kyuː·me·nt UK: dɔkjʊment
bizonyitvány, igazolás, dokument1
  1. certificate
   USA: səː·tɪ'fɪ·kʌ·t UK: sətɪfɪkeɪt
igazol (igazoló dokumentumot mutat)2
  1. proof
   USA: pruː'f UK: pruːf
pályázati dosszié - Mindazon dokumentumokat tartalmazza, amelyek a pályázat kiírásához, lebonyolításához és eldöntéséhez szükségesek, beleértve mindazon információt is, amelyekre az ajánlattevőnek van az ajánlat megtételéhez szüksége. A pályázati dokument13
pályázati felhívás - Az a dokumentum, amellyel a szerződő hatóság az érdekelt cégeket vagy szervezeteket felhívja, hogy tegyenek egy Phare-szerződésre ajánlatot. Egységesített formában tartalmazza az ajánlat benyújtásának feltételeit, a feladatmeghatározá13
figyelemmel kísérés, ellenőrzés - A Phare terminológiában így nevezik információk módszeres beszerzését és dokumentálását pl. a végrehajtott programokról, azok eredményeiről, hatásairól, a programok környezetéről, stb (PHARE)1
  1. monitoring
   USA: mɔ'nʌ·təː·ɪ·ŋ UK: mɔnɪtərɪŋ
szerződő tisztviselő - A szerződő hatóság által kinevezett személy, aki a szerződések odaítélésének menetéért felelős. Ő készíti elő a szükséges dokumentumokat és általában résztvesz az ajánlatok elbírálásában. Rendszerint a programirányítási egység (PMU)13
  1. contracting officer
   USA: kɔ'ntræ·ktɪ·ŋ ɔː'fʌ·səː· UK: kəntræktɪŋ ɔfɪsər
dokumentáció1
  1. e Vorlage
   1. többes szám:
   2. Vorlagen
   1. birtokos eset:
   2. Vorlage
  1. e Dokumentation
   dokumɛnta'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Dokumentationen
   1. birtokos eset:
   2. Dokumentation
dokumentál2
  1. dokumentieren
   dokumɛn'tiːrən
  1. dokumentieren
   dokumɛn'tiːrən
dokumentum1
  1. s Dokument
   doku'mɛnt
   1. többes szám:
   2. Dokumente
   1. birtokos eset:
   2. Dokumentes
   3. Dokuments
dokumentumfilm1
dokumentáció1
 1. tudományos
dokumentáció1
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása