COVID-19 Fight
Összesen 97 találat 11 szótárban. Részletek
kritikafn
  1. biz flak
   USA: flæ'k UK: flæk
  1. criticism
   USA: krɪ'tʌ·sɪ"zʌ·m UK: krɪtɪsɪzəm
  1. crab
   USA: kræ'b UK: kræb
kritikaimn
  1. critical
   USA: krɪ'tɪ·kʌ·l UK: krɪtɪkl
kritikát kíváni
  1. call for comment
   USA: kɔː'l frəː· kɔ'me·nt UK: kɔːl fəː kɔment
kritikátlanmn
  1. undiscriminating
   UK: ʌndɪskrɪmɪneɪtɪŋ
  1. undiscerning
   UK: ʌndɪsəːnɪŋ
  1. uncritical
   USA: ʌ·nkrɪ'tɪ·kʌ·l UK: ʌnkrɪtɪkl
kritikát végletekbe vivőmn
  1. hypercritical
   USA: haɪ"pəː·krɪ'tɪ·kʌ·l UK: haɪpəkrɪtɪkl
kritikusmn
  1. crucial
   USA: kruː'ʃʌ·l UK: kruːʃl
  1. A döntő pillanatban gyors döntést hozott.
    1. At the crucial moment he made a quick decision.
  2. Az olajár meghatározása volt a tárgyalások kritikus pontja.
    1. Fixing oil prices was the crucial point of the negotiations.
  1. critical
   USA: krɪ'tɪ·kʌ·l UK: krɪtɪkl
  1. critic
   USA: krɪ'tɪ·k UK: krɪtɪk
  1. censorious
   UK: sensɔːrɪəs
kritikus állapot; kritikus helyzetfn
  1. stage
   USA: steɪ'ʤ UK: steɪʤ
  1. Tizennyolc mérföld: első útszakasznak éppen elég!
    1. Eighteen miles: enough for the first stage.
  1. crucial stage
   USA: kruː'ʃʌ·l steɪ'ʤ UK: kruːʃl steɪʤ
kritikusanhsz
  1. censoriously
   UK: sensɔːrɪəsliː
kritikus hajlamfn
  1. censoriousness
   UK: sensɔːrɪəsnəs
kritikus helyzetfn
 1. sp
  1. clutch
   USA: klʌ'tʃ UK: klʌtʃ
kritikus hibafn
kritikus korfn
  1. menopause
   USA: me'nʌ·paʊ"s UK: menəpɔːʒ
kritikus; kritikafn
  1. critic
   USA: krɪ'tɪ·k UK: krɪtɪk
kritikus pillanatfn
  1. átv zero hour
   USA: ziː'roʊ· aʊ'r UK: zɪəroʊ aʊər
kritikus pillanatban jelen vani
  1. be in at the death
   USA: biː· ɪ'n æ't ðiː· de'θ UK: biː ɪn ət ðiː deθ
kritikus pontkif
  1. point of no return
   USA: pɔɪ'nt ʌ·v noʊ' riː·təː'n UK: pɔɪnt ɔv noʊ rɪtəːn
goromba kritikafn
jó kritikai képességűmn
  1. judicial
   USA: ʤuː·dɪ'ʃʌ·l UK: ʤuːdɪʃl
lehúz (kritikailag)i
  1. scarify
   UK: skærɪfaɪ
leránt (kritikailag)i
  1. scarify
   UK: skærɪfaɪ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása