Összesen 38 találat 4 szótárban. Részletek
r Leibfn 'laɪp
 1. többes szám:
 2. Leiber
 1. birtokos eset:
 2. Leibs
 3. Leibes
 1. anat
r Leibarztfn
s Leibchenfn 'laɪpçən
 1. többes szám:
 2. Leibchen
 1. birtokos eset:
 2. Leibchens
r/e Leibeigenefn
 1. többes szám:
 2. Leibeigenen
 1. birtokos eset:
 2. Leibeigenen
e Leibeigenschaftfn
e Leibesfruchtfn
r Leibesumfangfn
e Leibesvisitationfn
r Leibgardistfn
s Leibgerichtfn
leibhaftigmn laɪp'haftɪç
r Leibhaftigefn laɪp'haftɪgə
 1. többes szám:
 2. Leibhaftigen
 1. birtokos eset:
 2. Leibhaftigen
r Leibriemenfn
e Leibwäschefn
für js. leibliches Wohl sorgenkif
Leibnincs
Leibchennincs
Leibeigenenincs
Leibeigenennincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása