COVID-19 Fight
Összesen 36 találat 2 szótárban. Részletek
közös agrárpolitika - Az EU egyik legfontosabb közös joganyaga (PHARE)13
  1. Common Agricultural Policy (CAP)
   USA: kɔ'mʌ·n æ"grʌ·kʌ'ltʃəː·ʌ·l pɔ'lʌ·siː· kæ'p UK: kɔmən ægrɪkʌltʃərəl pɔləsiː kæp
Európai Közösségek Bizottsága (EKB) - a Bizottság korábbi elnevezése (PHARE)13
Európa Megállapodás, közismertebb nevén (PHARE)13
  1. Europe Agreement
   USA: yʊ'rʌ·p ʌ·griː'mʌ·nt UK: jʊərəp əgriːmənt
megrendelő (EU Phare)13
  1. contracting party
   USA: kɔ'ntræ·ktɪ·ŋ pɔ'rtiː· UK: kəntræktɪŋ pɑtiː
- Az EU energetikai programja, amelyet a Phare partner országaira is kiterjesztettek. (PHARE)1
Phare Accounting System - a Phare számviteli-könyvelési rendszere (EU)13
az EU Tanácsa - A tagállamok kormányainak miniszteri szintű képviselőiből álló testület, az EU döntéshozó szerve. A Tanács a Phare-program legfontosabb szabályait 3906/89 sz. (EEC/EURATOM) rendeletében fektette le. Az Európai Parlamenttel összhangban a Ta13
program - A Phare szóhasználatában az a Bizottság által jóváhagyott intézkedéscsomag, amely az EU költségvetésének támogatásával az egyes partneroszágokban konkrét projektek, tevékenységek formájában ölt testet. (PHARE)1
  1. programme
   USA: proʊ'græ"m UK: proʊgræm
- Az Európai Közösségek sajátos jogrendszerének általánosan használt elnevezése, tkp. közösségi ismeretek (PHARE)13
működési részleg - Az Európai Bizottság "1A" Főigazgatóságához tartozó, a közép- és kelet európai országokkal foglalkozó "B" Igazgatóságának több egységét - jelesül a "B3", "B4" és "B5" egységeket - nevezik Phare-körökben "a Részlegek"-nek. Ezek az egység13
kiegészíthetőség - Az Európai Közösségek jogrendszerének egyik fontos, a hatáskörök elosztását szabályozó elve, amelynek értelmében a döntéseket azon a hatalmi szinten kell meghozni, amely az Unió polgáraihoz a legközelebb esik. (PHARE)1
"Phare-törvények", a Phare-ról alkotott jogszabályok - A Tanács (EEC/EURATOM) 3906/89 számú, az EU Hivatalos Közlönyének 1989. december 23-I, EC L 375. számában megjelent rendelete határozta meg azokat az elveket, amelyek alapján az Európai Unió a Phare p13
Phare költségvetés - Az Európai Unió éves költségvetésének része. Évenként, az EU Tanácsa és az Európai Parlament döntései alapján egy globál összeget határoznak meg, amelyet azután a Bizottság oszt fel részben tényszerű szempontok (népesség száma, egy fő13
hivatalos közlöny - az Európai Unió hivatalos közlönyének angol elnevezése. (PHARE)13
  1. Official Journal (O.J.)
   USA: ʌ·fɪ'ʃʌ·l ʤəː'nʌ·l oʊ'ʤeɪ'
partnerországok - Az Európai Unió 3906-/89 sz. Rendeletében felsorolt, a Phare-program által érintett országok (PHARE)13
  1. Partner Countries
   USA: pɔ'rtnəː· kʌ'ntriː·z UK: pɑtnər kʌntrɪz
nem-kormányzati szervezetek - Rendszerint non-profit intézmények, amelyek fejlesztési és közszolgálati funkciókat látnak el. A Phare számos olyan projektje terjed ki az Unió tagországai és közép és kelet európai országok nem-kormányzati szervezetei között13
nemzeti koordinátor - Magas rangú, minisztériumi tisztviselő, aki kormánya hivatalos megbízottjaként közvetítő szerepet tölt be a partnerország és az Európai Unió között. A nemzeti koordinátor felügyeli, de nem irányítja programokat. (PHARE)13
  1. national coordinator
   USA: næ'ʃnʌ·l koʊ·ɔː'rdʌ·neɪ"təː· UK: næʃnəl koʊɔːdɪneɪtər
Európai Oktatási Alapítvány - Az Unió önálló intézménye. 1995-ben alapították a kötelező iskolás kort követő, a Phare-program keretében folyó oktatási tevékenység koordinálása és támogatása céljából. (PHARE)13
  1. European Training Foundation
   USA: yʊ"rʌ·piː'ʌ·n treɪ'nɪ·ŋ faʊ·ndeɪ'ʃʌ·n UK: jʊərəpɪən treɪnɪŋ faʊndeɪʃn
szerződő hatóság - Az a hatóság, amely a szerződést a Phare eljárási szabályai szerint odaítéli; rendszerint valamely nemzeti programirányítási egység (PMU) vagy maga az Európai Bizottság. (PHARE)13
  1. contracting authority
   USA: kɔ'ntræ·ktɪ·ŋ ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: kəntræktɪŋ ɔːθɔrɪtiː
Európai Parlament. - 626, közvetlenül a tagállamok polgárai által választott képviselő alkotja. Fő feladatai (PHARE)13
  1. European Parliament
   USA: yʊ"rʌ·piː'ʌ·n pɔ'rlʌ·mʌ·nt UK: jʊərəpɪən pɑləmənt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása