Összesen 52 találat 6 szótárban. Részletek
módomban állkif
  1. it lies in my power
   USA: ʌ·t laɪ'z ɪ'n maɪ' paʊ'əː· UK: ɪt laɪz ɪn maɪ paʊər
áruló módonhsz
  1. treasonably
   UK: triːzənəbliː
alkalmatlan módonhsz
  1. wrong
   USA: rɔː'ŋ UK: rɔŋ
abszurd módonhsz
  1. preposterously
   UK: prɪpɔstərəsliː
alávaló módonhsz
  1. ignominiously
   UK: ɪgnəmɪnɪəsliː
aljas módonhsz
  1. ignominiously
   UK: ɪgnəmɪnɪəsliː
atyai módonhsz
  1. fatherly
   USA: fɔ'ðəː·liː· UK: fɑðəliː
állító módonhsz
 1. nyelv fil
  1. assertively
   USA: ʌ·səː'tɪ·vliː· UK: əsəːtɪvliː
barátságosan, barátian, barátilag, baráti módon; békésen, baráti alaponhsz
  1. amicably
   USA: æ'mɪ·kʌ·bliː· UK: æmɪkəbliː
angyali módonhsz
  1. angelically
   USA: æ·nʤe'lɪ·kliː· UK: ənʤelɪkliː
alkalmas módonhsz
  1. suitably
   USA: suː'tʌ·bliː· UK: suːtəbliː
módosított adatállománykif
  1. revised file
   USA: riː·vaɪ'zd faɪ'l UK: rɪvaɪzd faɪl
egy adott elem (kémiai) módosulatafn
  1. species
   USA: spiː'ʃiː·z UK: spiːʃiːz
sor megjelenítése a képernyőn és módosítási lehetőségekif
  1. line editing
   USA: laɪ'n e'dʌ·tɪ·ŋ UK: laɪn edɪtɪŋ
abszurd módon szélsőségesekkif
  1. lunatic fringe
   USA: luː'nʌ·tɪ"k frɪ'nʤ UK: luːnətɪk frɪnʤ
arra; úgy, olyan módonkif
  1. that way
   USA: ðʌ·t weɪ' UK: ðət weɪ
minden lehető módon akadályoznincs
alárendelt módon / helyzetbennincs
autodidakta módonnincs
absztrakt módonnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása