COVID-19 Fight
Összesen 136 találat 6 szótárban. Részletek
a világért/ha agyonütnek semkif
  1. not for the life on me
   USA: nɔ't frəː· ðiː· laɪ'f ɔ'n miː' UK: nɔt fəː ðiː laɪf ɔn miː
a világért sem/minden tekintetbenkif
  1. for all the world
   USA: frəː· ɔː'l ðiː· wəː'ld UK: fəː ɔːl ðiː wəːld
a világ közepekif
  1. the hub of the universe
   USA: ðiː· hʌ'b ʌ·v ðiː· yuː'nɪ·vəː"s UK: ðiː hʌb ɔv ðiː juːnɪvəːs
a világ minden tájánkif
  1. far and wide
   USA: fɔ'r ʌ·nd waɪ'd UK: fɑr ənd waɪd
a világ minden tengerekif
  1. the seven seas
   USA: ðiː· se'vʌ·n siː'z UK: ðiː sevn siːz
a világonkif
  1. in the world
   USA: ɪ'n ðiː· wəː'ld UK: ɪn ðiː wəːld
a világot jelentő deszkákra lépkif
  1. take to the boards
   USA: teɪ'k tʌ· ðiː· bɔː'rdz UK: teɪk tuː ðiː bɔːdz
a világ összeomlott körülöttünkkif
  1. the ceiling fell about our ears
   USA: ðiː· siː'lɪ·ŋ fe'l ʌ·baʊ't ɔ'r iː'rz UK: ðiː siːlɪŋ fel əbaʊt aʊər ɪəz
a világ túlsó végénhsz
  1. down under
   USA: daʊ'n ʌ'ndəː· UK: daʊn ʌndər
a világvégénhsz
  1. down under
   USA: daʊ'n ʌ'ndəː· UK: daʊn ʌndər
a világ végénhsz
  1. at the ends of the earth
   USA: æ't ðiː· e'ndz ʌ·v ðiː· əː'θ UK: ət ðiː endz ɔv ðiː əːθ
  1. at the end of the earth
   USA: æ't ðiː· e'nd ʌ·v ðiː· əː'θ UK: ət ðiː end ɔv ðiː əːθ
bekapcsolja a világításti
  1. turn the lights on
   USA: təː'n ðiː· laɪ'ts ɔ'n UK: təːn ðiː laɪts ɔn
szerte a világonkif
  1. all over the world
   USA: ɔː'l oʊ'vəː· ðiː· wəː'ld UK: ɔːl oʊvər ðiː wəːld
vágyakozás a világot jelentő deszkák utánfn
  1. stage fever
   USA: steɪ'ʤ fiː'vəː· UK: steɪʤ fiːvər
meghalt a világ számárakif
  1. dead to the world
   USA: de'd tʌ· ðiː· wəː'ld UK: ded tuː ðiː wəːld
elvonult a világtólkif
  1. dead to the world
   USA: de'd tʌ· ðiː· wəː'ld UK: ded tuː ðiː wəːld
itéletnap, a világ végefn
  1. doomsday
   USA: duː'mzdeɪ" UK: duːmzdeɪ
forog velem a világkif
  1. my head is spinning
   USA: maɪ' he'd ʌ·z spɪ'nɪ·ŋ UK: maɪ hed ɪz spɪnɪŋ
  1. my brain reels
   USA: maɪ' breɪ'n riː'lz UK: maɪ breɪn riːlz
szemesnek áll a világkif
  1. first come first served
   USA: fəː'st kʌ'm fəː'st səː'vd UK: fəːst kʌm fəːst səːvd
nem én, a világért sekif
  1. not for the soul of me
   USA: nɔ't frəː· ðiː· soʊ'l ʌ·v miː' UK: nɔt fəː ðiː soʊl ɔv miː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása