COVID-19 Fight
107
találat:
közönséges adóslevélnek minősülő csekkfn
  1. memorandum cheque
   UK: memərændəm tʃek
becsületbeli adósságkif
  1. debt of honour
   UK: det ɔv ɔnər
függő adósságkif
  1. floating debt
   USA: floʊ'tɪ·ŋ de't UK: floʊtɪŋ det
lerovatlan (adósság)mn
  1. uncleared
   UK: ʌnklɪərd
egyik adósságból a másikba esikkif
  1. rob peter to pay paul
   USA: rɔ'b piː'təː· tʌ· peɪ' pɔː'l UK: rɔb piːtər tuː peɪ pɔːl
nagy adósságot csinálkif
  1. run up an account
   USA: rʌ'n ʌ'p ʌ·n ʌ·kaʊ'nt UK: rʌn ʌp ən əkaʊnt
rendezte adósságátkif
  1. be out of debt
   USA: biː· aʊ't ʌ·v de't UK: biː aʊt ɔv det
elengedés (adósságé)fn
  1. forgiveness
   USA: fɔː·rgɪ'vnʌ·s UK: fəgɪvnəs
fogyasztási adót kirói
  1. excise
   USA: e'ksaɪ·z UK: ɪksaɪz
televíziós adótoronykif
  1. television tower
   USA: te'lʌ·vɪ"ʒʌ·n taʊ'əː· UK: telɪvɪʒn taʊər
kézi adó-vevőfn
kegyelettel adózikkif
  1. pay tribute to
   USA: peɪ' trɪ'byuː·t tʌ· UK: peɪ trɪbjuːt tuː
elismeréssel adózik vki emlékéneki
hálával adózik vkineki
tisztelettel adózik vminekkif
progresszív adózáskif
  1. graded tax
   USA: greɪ'dʌ·d tæ'ks UK: greɪdɪd tæks
kivetés (adóé)fn
  1. assessment
   USA: ʌ·se'smʌ·nt UK: əsesmənt
kitérő választ adómn
  1. shuffling
   USA: ʃʌ'fʊ'lɪ·ŋ UK: ʃʌflɪŋ
közvetett forgalmi adófn
általános forgalmi adó (áfa)kif
  1. value added tax (VAT)
   USA: væ'lyuː· æ'dʌ·d tæ'ks væ't UK: væljuː ædɪd tæks væt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása