COVID-19 Fight
Összesen 88 találat 9 szótárban. Részletek
ajándékfn
  1. testimonial
   USA: te"stʌ·moʊ'niː·ʌ·l UK: testɪmoʊnɪəl
  1. souvenir
   USA: suː"vʌ·nɪ'r UK: suːvənɪər
  1. presentation
   USA: pre"zʌ·nteɪ'ʃʌ·n UK: preznteɪʃn
  1. present
   USA: pəː·ze'nt UK: prɪzent
  1. A könyvet apjától kapta ajándékba.
    1. The book was a present from his father.
  1. offering
   USA: ɔː'frɪ·ŋ UK: ɔfərɪŋ
  1. gift
   USA: gɪ'ft UK: gɪft
  1. donation
   USA: doʊ·neɪ'ʃʌ·n UK: doʊneɪʃn
  1. benediction
   USA: be"nʌ·dɪ'kʃʌ·n UK: benɪdɪkʃn
ajándékárufn
 1. gazd
  1. gift
   USA: gɪ'ft UK: gɪft
ajándékba adi
  1. give away
   USA: gɪ'v ʌ·weɪ' UK: gɪv əweɪ
ajándékba kaptamkif
  1. it was given to me
   USA: ʌ·t wʌ·z gɪ'vʌ·n tʌ· miː' UK: ɪt wɔz gɪvn tuː miː
ajándékboltfn
  1. souvenir shop
   USA: suː"vʌ·nɪ'r ʃɔ'p UK: suːvənɪər ʃɔp
ajándékcsomagkif
  1. gift parcel
   USA: gɪ'ft pɔ'rsʌ·l UK: gɪft pɑsl
ajándékkénthsz
  1. as a present
   USA: e'z eɪ' pəː·ze'nt UK: əz eɪ prɪzent
ajándék lónak ne nézd a fogátkif
  1. look a gift horse in the mouth
   USA: lʊ'k eɪ' gɪ'ft hɔː'rs ɪ'n ðiː· maʊ'θ UK: lʊk eɪ gɪft hɔːs ɪn ðiː maʊθ
ajándékozi
  1. present
   USA: pəː·ze'nt UK: prɪzent
  1. A jelentés a tömegközlekedés jelenlegi állapotáról szól.
    1. The report is about the present state of public transport.
  2. Előterjesztette elméletét a kontinensvándorlásról.
    1. He presented his theory of continental drift.
  1. skót gift
   USA: gɪ'ft UK: gɪft
  1. US donate
   USA: doʊ'neɪ"t UK: doʊneɪt
ajándékoz vmit vkineki
ajándékszelvényfn
  1. gift coupon
   USA: gɪ'ft kyuː'pɔː"n UK: gɪft kuːpɔn
ajándéktárgyi
  1. souvenir
   USA: suː"vʌ·nɪ'r UK: suːvənɪər
  1. presentation
   USA: pre"zʌ·nteɪ'ʃʌ·n UK: preznteɪʃn
ajándékutalványfn
  1. gift token
   USA: gɪ'ft toʊ'kʌ·n UK: gɪft toʊkən
  1. gift coupon
   USA: gɪ'ft kyuː'pɔː"n UK: gɪft kuːpɔn
engesztelő ajándékfn
  1. sop
   USA: sɔ'p UK: sɔp
karácsonyi ajándékfn
nagylelkű ajándékfn
  1. liberality
   USA: lɪ"bəː·æ'lʌ·tiː· UK: lɪbərælɪtiː
váratlan ajándékfn
  1. windfall
   USA: wɪ'ndfɔː"l UK: wɪndfɔːl
külföldi ajándékküldeményekkif
  1. unrequited imports
   USA: ʌ"nriː·kwaɪ'tʌ·d ɪ'mpɔː·rts UK: ʌnrɪkwaɪtɪd ɪmpɔːts
ajándékfn
  1. e Schenkung
   'ʃɛŋkʊŋ
   1. többes szám:
   2. Schenkungen
   1. birtokos eset:
   2. Schenkung
  1. s Mitgebrachte
   1. birtokos eset:
   2. Mitgebrachten
  1. s Mitbringsel
   'mɪtbrɪŋzəl
   1. többes szám:
   2. Mitbringsel
   1. birtokos eset:
   2. Mitbringsels
  1. e Gift
   'gɪft
   1. többes szám:
   2. Giften
   1. birtokos eset:
   2. Gift
  1. s Geschenk
   gə'ʃɛŋk
   1. többes szám:
   2. Geschenke
   1. birtokos eset:
   2. Geschenkes
   3. Geschenks
  1. irod e Gabe
   'gaːbə
   1. többes szám:
   2. Gaben
   1. birtokos eset:
   2. Gabe
  1. rég e Begabung
   bə'gaːbʊŋ
   1. többes szám:
   2. Begabungen
   1. birtokos eset:
   2. Begabung
ajándékozi
  1. verleihen
   fɛɐ'laɪən
  1. stiften
   'ʃtɪftən
  1. spendieren
   ʃpɛn'diːrən
  1. spenden
   'ʃpɛndən
  1. schenken
   'ʃɛŋkən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása