COVID-19 Fight
Összesen 26 találat 7 szótárban. Részletek
ajánlásfn
  1. US registry
   USA: re'ʤʌ·striː· UK: reʤɪstriː
  1. reference
   USA: re'frʌ·ns UK: refrəns
  1. recommendation
   USA: re"kʌ·mʌ·ndeɪ'ʃʌ·n UK: rekəmendeɪʃn
  1. protocol
   USA: proʊ'tʌ·kɔ"l UK: proʊtəkɔl
  1. nomination
   USA: nɔ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: nɔmɪneɪʃn
  1. dedication
   USA: de"dʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: dedɪkeɪʃn
  1. commendation
   USA: kɔ"mʌ·ndeɪ'ʃʌ·n UK: kɔmendeɪʃn
  1. (re)commendation
   USA: re"kʌ·mʌ·ndeɪ'ʃʌ·n UK: rekəmendeɪʃn
ajánlás (EU)fn
  1. recommendation
   USA: re"kʌ·mʌ·ndeɪ'ʃʌ·n UK: rekəmendeɪʃn
ajánlási díjfn
  1. registration fee
   USA: re"ʤʌ·streɪ'ʃʌ·n fiː' UK: reʤɪstreɪʃn fiː
ajánlás (PHARE)fn
  1. recommendation
   USA: re"kʌ·mʌ·ndeɪ'ʃʌ·n UK: rekəmendeɪʃn
ajánlással elláti
  1. dedicate
   USA: de'dʌ·keɪ"t UK: dedɪkeɪt
postai ajánlási díjfn
  1. registration fee
   USA: re"ʤʌ·streɪ'ʃʌ·n fiː' UK: reʤɪstreɪʃn fiː
ajánlásfn
  1. e Zuschrift
   1. többes szám:
   2. Zuschriften
   1. birtokos eset:
   2. Zuschrift
  1. e Zueignung
   1. többes szám:
   2. Zueignungen
   1. birtokos eset:
   2. Zueignung
  1. e Referenz
   refe'rɛnts
   1. többes szám:
   2. Referenzen
   1. birtokos eset:
   2. Referenz
  1. s Geleitwort
   1. többes szám:
   2. Geleitworte
   1. birtokos eset:
   2. Geleitwortes
   3. Geleitworts
  1. e Empfehlung
   ɛm'pfeːlʊŋ
   1. többes szám:
   2. Empfehlungen
   1. birtokos eset:
   2. Empfehlung
  1. táj r Befehl
   bə'feːl
   1. többes szám:
   2. Befehle
   1. birtokos eset:
   2. Befehles
   3. Befehls
ajánlásfn
  1. könyvben e Widmung
   'vɪtmʊŋ
   1. többes szám:
   2. Widmungen
   1. birtokos eset:
   2. Widmung
ajánlásfn
 1. vers, különösen ballada végén ir.tud.
ajánlásfn
  1. könyvben n dédicace
ajánlásfn
 1. állásra
ajánlásnincs
 1. személyé
 2. költemény végén
 3. vkinek a tiszteletére
 4. műé, vkinek / vki tiszteletére
  1. dedica
   dédica
 5. költemény befejezéseként
ajánlásfn
 1. személyé
  1. epigrafe
   n rég. h epígrafe
 2. személyé
  1. credenziale
   n tsz-ban
ajánlási ragszámnincs
ajánlásra érdemesnincs
  1. raccomandabile
   raccomandábile
ajánlással lát el vki nevérenincs
vkinek a figyelmébe ajánlásnincs
a patrónus joga személy ajánlásáranincs
 1. egyházi tisztség betöltésére
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása