COVID-19 Fight
Összesen 225 találat 9 szótárban. Részletek
ajánli
  1. suggest
   USA: sʌ·gʤe'st UK: səʤest
  1. recommend
   USA: re"kʌ·me'nd UK: rekəmend
  1. Tud ajánlani egy jó éttermet a városban?
    1. Can you recommend a good restaurant in this town?
    1. Can you recommend a good restaurant in this town?
  1. put up
   USA: pʊ't ʌ'p UK: pʊt ʌp
  1. propose
   USA: prʌ·poʊ'z UK: prəpoʊz
  1. Megértette ön igazán, amit én ajánlottam?
    1. Did you really understand what I proposed?
    1. Did you really understand what I proposed?
  1. propose
   USA: prʌ·poʊ'z UK: prəpoʊz
  1. Megértette ön igazán, amit én ajánlottam?
    1. Did you really understand what I proposed?
    1. Did you really understand what I proposed?
  1. proffer
   USA: prɔ'fəː· UK: prɔfər
  1. offer
   USA: ɔː'fəː· UK: ɔfər
  1. nominate
   USA: nɔ'mʌ·neɪ"t UK: nɔmɪneɪt
  1. name
   USA: neɪ'm UK: neɪm
  1. exhort
   USA: ɪ·gzɔː'rt UK: ɪgzɔːt
  1. counsel
   USA: kaʊ'nsʌ·l UK: kaʊnsl
  1. commend
   USA: kʌ·me'nd UK: kəmend
  1. Tud ajánlani egy jó éttermet a városban?
    1. Can you recommend a good restaurant in this town?
    1. Can you recommend a good restaurant in this town?
  1. advise
   USA: ʌ·dvaɪ'z UK: ədvaɪz
  1. Ezért azt ajánlom, hajtsd fel ízibe.
    1. Therefore I advise you to drink it as soon as possible.
ajánlásfn
  1. US registry
   USA: re'ʤʌ·striː· UK: reʤɪstriː
  1. reference
   USA: re'frʌ·ns UK: refrəns
  1. recommendation
   USA: re"kʌ·mʌ·ndeɪ'ʃʌ·n UK: rekəmendeɪʃn
  1. protocol
   USA: proʊ'tʌ·kɔ"l UK: proʊtəkɔl
  1. nomination
   USA: nɔ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: nɔmɪneɪʃn
  1. dedication
   USA: de"dʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: dedɪkeɪʃn
  1. commendation
   USA: kɔ"mʌ·ndeɪ'ʃʌ·n UK: kɔmendeɪʃn
  1. (re)commendation
   USA: re"kʌ·mʌ·ndeɪ'ʃʌ·n UK: rekəmendeɪʃn
ajánlás (EU)fn
  1. recommendation
   USA: re"kʌ·mʌ·ndeɪ'ʃʌ·n UK: rekəmendeɪʃn
ajánlási díjfn
  1. registration fee
   USA: re"ʤʌ·streɪ'ʃʌ·n fiː' UK: reʤɪstreɪʃn fiː
ajánlás (PHARE)fn
  1. recommendation
   USA: re"kʌ·mʌ·ndeɪ'ʃʌ·n UK: rekəmendeɪʃn
ajánlással elláti
  1. dedicate
   USA: de'dʌ·keɪ"t UK: dedɪkeɪt
ajánlati
  1. tender
   USA: te'ndəː· UK: tendər
  1. Az ajánlatok benyújtási határideje január 20.
    1. Closing date for submission of tenders is January 20th.
    1. Closing date for submission of tenders is January 20th.
  1. make an offer
   USA: meɪ'k ʌ·n ɔː'fəː· UK: meɪk ən ɔfər
ajánlati
 1. gazd
  1. tender
   USA: te'ndəː· UK: tendər
  1. Az ajánlatok benyújtási határideje január 20.
    1. Closing date for submission of tenders is January 20th.
  1. proposal
   USA: prʌ·poʊ'zʌ·l UK: prəpoʊzl
  1. Az angolok tizenöt napos fegyverszünetet kértek, hogy az ajánlatot megfontolhassák.
    1. The English asked fifteen days' armistice to consider the proposal in.
  1. proffer
   USA: prɔ'fəː· UK: prɔfər
  1. overtures
   USA: oʊ'vəː·tʃʊ"rz UK: oʊvətjʊəz
  1. offer
   USA: ɔː'fəː· UK: ɔfər
  1. Nancy hálásan elfogadta az ajánlatot.
    1. Nancy thankfully accepted the offer.
  1. bidding
   USA: bɪ'dɪ·ŋ UK: bɪdɪŋ
  1. bid
   USA: bɪ'd UK: bɪd
  1. Időszerű volt hát, hogy újabb ajánlatot tegyenek Jeanne d'Arc ügyében.
    1. It was a good time for a new bid to be made for Joan of Arc.
ajánlat benyújtása (EU)kif
  1. submission of a tender
   USA: sʌ·bmɪ'ʃʌ·n ʌ·v eɪ' te'ndəː· UK: səbmɪʃn ɔv eɪ tendər
ajánlat benyújtása (PHARE)kif
  1. submission of a tender
   USA: sʌ·bmɪ'ʃʌ·n ʌ·v eɪ' te'ndəː· UK: səbmɪʃn ɔv eɪ tendər
ajánlatbontási ülés - Ennek során a kiértékelő bizottság felbontja a beérkezett pályázatokat tartalmazó borítékokat és megállapítja az ajánlatok érvényességét és elfogadhatóságát. (PHARE)kif
  1. tender opening session
   USA: te'ndəː· oʊ'pʌ·nɪ·ŋ se'ʃʌ·n UK: tendər oʊpənɪŋ seʃn
ajánlat (EU)fn
  1. bid
   USA: bɪ'd UK: bɪd
ajánlat felbontási ülés (EU)kif
  1. tender opening session
   USA: te'ndəː· oʊ'pʌ·nɪ·ŋ se'ʃʌ·n UK: tendər oʊpənɪŋ seʃn
ajánlati ár (EU)kif
  1. tender price
   USA: te'ndəː· praɪ's UK: tendər praɪs
ajánlati ár (PHARE)kif
  1. tender price
   USA: te'ndəː· praɪ's UK: tendər praɪs
ajánlati biztosítékkif
  1. bid bond
   USA: bɪ'd bɔ'nd UK: bɪd bɔnd
ajánlati biztosíték (EU)kif
  1. bid bond
   USA: bɪ'd bɔ'nd UK: bɪd bɔnd
ajánlati biztosíték (PHARE)kif
  1. bid bond
   USA: bɪ'd bɔ'nd UK: bɪd bɔnd
ajánlatkérés (EU)kif
  1. request for quotation
   USA: riː·kwe'st frəː· kwoʊ·teɪ'ʃʌ·n UK: rɪkwest fəː kwoʊteɪʃn
ajánlatkérés (PHARE)kif
  1. request for quotation
   USA: riː·kwe'st frəː· kwoʊ·teɪ'ʃʌ·n UK: rɪkwest fəː kwoʊteɪʃn
  1. call for an offer
   USA: kɔː'l frəː· ʌ·n ɔː'fəː· UK: kɔːl fəː ən ɔfər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása