COVID-19 Fight
Összesen 22 találat 9 szótárban. Részletek
akasztófafn
  1. szl widow
   USA: wɪ'doʊ· UK: wɪdoʊ
  1. bibl tree
   USA: triː' UK: triː
  1. scaffold
   USA: skæ'fʌ·ld UK: skæfoʊld
  1. gibbet
   UK: ʤɪbɪt
  1. gallows
   USA: gæ'loʊ·z UK: gæloʊz
  1. rég fork
   USA: fɔː'rk UK: fɔːk
  1. drop
   USA: drɔ'p UK: drɔp
  1. rég derrick
   USA: de'rɪ·k UK: derɪk
akasztófahumorkif
  1. grim humour
   UK: grɪm hjuːmər
  1. gallows humour
   UK: gæloʊz hjuːmər
akasztófa humor,akasztófa viccfn
akasztófakötélfn
  1. halter
   USA: hɔː'ltəː· UK: hɔːltər
akasztófavirágfn
akasztófafn
  1. r Galgen
   'galgən
   1. többes szám:
   2. Galgen
   1. birtokos eset:
   2. Galgens
akasztófavirágfn
  1. biz r Strick
   'ʃtrɪk
   1. többes szám:
   2. Stricke
   1. birtokos eset:
   2. Strickes
   3. Stricks
  1. átv r Rabe
   'raːbə
   1. többes szám:
   2. Raben
   1. birtokos eset:
   2. Raben
akasztófafn
akasztófanincs
akasztófa-nincs
akasztófanincs
akasztófahumornincs
akasztófahuroknincs
  1. cappio
   cáppio
akasztófahurokfn
akasztófakötélnincs
  1. rég cavezza
  1. rég ritk capezza
akasztófakötélfn
akasztófavirágnincs
  1. rég cavezza
  1. rég ritk capezza
akasztófanincs
  1. akasztófavirágok
    1. хора от кол и ~
akasztófavirágnincs
akasztófafn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása