Összesen 25 találat 6 szótárban. Részletek
alávalómn
  1. scurvy
   UK: skəːviː
  1. rascally
   UK: rɑskəliː
  1. pitiful
   USA: pɪ'tʌ·fʌ·l UK: pɪtɪfəl
  1. perfidious
   UK: pəfɪdɪəs
  1. nefarious
   USA: nʌ·fe'riː·ʌ·s UK: nɪfeərɪəs
  1. miserable
   USA: mɪ'zrʌ·bʌ·l UK: mɪzrəbl
  1. mean
   USA: miː'n UK: miːn
  1. rég ignominious
   USA: ɪ"gnʌ·mɪ'niː·ʌ·s UK: ɪgnəmɪnɪəs
  1. foul
   USA: faʊ'l UK: faʊl
  1. dirty
   USA: dəː'tiː· UK: dəːtiː
  1. despicable
   USA: dɪ"spɪ'kʌ·bʌ·l UK: dɪspɪkəbl
  1. abject
   USA: æ'bʤe·kt UK: æbʤekt
alávalóanhsz
  1. abjectly
   UK: æbʤektliː
alávaló fráterfn
  1. biz skunk
   USA: skʌ'ŋk UK: skʌŋk
alávaló módonhsz
  1. ignominiously
   UK: ɪgnəmɪnɪəsliː
alávalóságfn
  1. wretchedness
   UK: retʃɪdnəs
  1. villainy
   UK: vɪləniː
  1. rascality
   UK: rɑskælɪtiː
  1. foulness
   USA: faʊ'lnʌ·s UK: faʊlnəs
  1. baseness
   UK: beɪsnes
  1. abjectness
   UK: æbʤektnes
  1. abjection
   UK: æbʤekʃn
alávalómn
  1. schuftig
   'ʃʊftɪç
  1. infam
   ɪn'faːm
alávalóságfn
  1. e Schufterei
   ʃʊftə'raɪ
   1. többes szám:
   2. Schuftereien
   1. birtokos eset:
   2. Schufterei
alávalófn
alávalómn
alávalóanhsz
alávalóságfn
alávalófn
  1. ria
   h tsz: rie
  1. rea
   h tsz: ree
  1. lercio
   h tsz: -ci
  1. lercia
   h tsz: -ce
alávalómn
alávalóannincs
alávaló módonnincs
alávalóságnincs
alávalóságfn
  1. rég rubalderia
   n
  1. ribalderia
   n ribaldería
alávalónincs
  1. alávaló rágalom
    1. -зка клевета
  1. hitvány, becstelen, alávaló
    1. от -лна проба
alávalóanhsz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása