COVID-19 Fight
Összesen 102 találat 9 szótárban. Részletek
alakíti
  1. turn
   USA: təː'n UK: təːn
  1. tool
   USA: tuː'l UK: tuːl
  1. shape
   USA: ʃeɪ'p UK: ʃeɪp
  1. represent
   USA: re"prʌ·ze'nt UK: riːprɪzent
 1. szính
  1. portray
   USA: pɔː·rtreɪ' UK: pɔːtreɪ
  1. play
   USA: pleɪ' UK: pleɪ
 2. műv
  1. model
   USA: mɔ'dʌ·l UK: mɔdl
  1. model
   USA: mɔ'dʌ·l UK: mɔdl
  1. frame into
   USA: freɪ'm ɪ"ntʌ· UK: freɪm ɪntuː
  1. form
   USA: fɔː'rm UK: fɔːm
  1. figure
   USA: fɪ'gyəː· UK: fɪgər
  1. fashion
   USA: fæ'ʃʌ·n UK: fæʃn
  1. constitute
   USA: kɔ'nstʌ·tuː"t UK: kɔnstɪtjuːt
  1. act
   USA: æ'kt UK: ækt
alakításfn
  1. shaping
   USA: ʃeɪ'pɪ·ŋ UK: ʃeɪpɪŋ
 1. szính
  1. representation
   USA: re"prʌ·ze·nteɪ'ʃʌ·n UK: reprɪzenteɪʃn
 2. szính
  1. portrayal
   USA: pɔː·rtreɪ'ʌ·l UK: pɔːtreɪəl
 3. szính
  1. personation
   UK: pəːsəneɪʃn
 4. szính
  1. impersonation
   USA: ɪ"mpəː·sʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: ɪmpəːsəneɪʃn
  1. framing
   USA: freɪ'mɪ·ŋ UK: freɪmɪŋ
  1. configuration
   USA: kʌ·nfɪ"gyəː·eɪ'ʃʌ·n UK: kənfɪgəreɪʃn
  1. business
   USA: bɪ'znʌ·s UK: bɪznəs
 5. szính
  1. acting
   USA: æ'ktɪ·ŋ UK: æktɪŋ
alakíthatómn
  1. plastic
   USA: plæ'stɪ·k UK: plæstɪk
  1. malleable
   USA: mæ'liː·ʌ·bʌ·l UK: mælɪəbl
  1. ductile
   USA: dʌ'ktʌ·l UK: dʌktaɪl
alakíthatóságfn
  1. malleability
   USA: mæ"liː·ʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: mælɪəbɪlɪtiː
  1. ductility
   USA: dʌ·ktɪ'lʌ·tiː· UK: dʌktɪlɪtiː
alakítómn
  1. shaping
   USA: ʃeɪ'pɪ·ŋ UK: ʃeɪpɪŋ
  1. moulder
   USA: moʊ'ldəː· UK: moʊldər
 1. szính
  1. impersonator
   USA: ɪ"mpəː'sʌ·neɪ·təː· UK: ɪmpəːsəneɪtər
  1. formative
   USA: fɔː'rmʌ·tɪ·v UK: fɔːmətɪv
alakít vmit vmihezi
ezredet alakíti
  1. regiment
   USA: re'ʤʌ·mʌ·nt UK: reʤɪmənt
szárazfölddé alakíti
  1. continentalize
   UK: kɔntɪmentəlaɪz
testületté alakíti
 1. jog
  1. incorporate
   USA: ɪ"nkɔː'rpəː·eɪ"t UK: ɪnkɔːpəreɪt
újjá alakításfn
  1. remodeling
   USA: rʌ·mɔ'dʌ·lɪ·ŋ UK: riːmɔdlɪŋ
vadászterületté alakításfn
  1. rég afforestation
   UK: əfɔrɪsteɪʃn
létrehoz, alakít, bevezeti
  1. establish
   USA: iː·stæ'blɪ·ʃ UK: ɪstæblɪʃ
vmilyen szerepet alakíti
  1. impersonate
   USA: ɪ"mpəː'sʌ·neɪ"t UK: ɪmpəːsəneɪt
át nem alakíthatómn
  1. irreducible
   UK: ɪrɪfjuːtəbl
az elveszett láncok fileokká alakításakif
  1. convert lost chains to file
   USA: kʌ·nvəː't lɔː'st tʃeɪ'nz tʌ· faɪ'l UK: kɔnvəːt lɔst tʃeɪnz tuː faɪl
rövid karakterszerep színdarabban vagy filmben, melyet ismert színész alakítfn
  1. cameo
   USA: kæ'miː·oʊ" UK: kæmiːoʊ
alakíti
  1. gondolatot/szavakat einkleiden
   'aɪnklaɪdən
alakíti
 1. szính
  1. spielen
   'ʃpiːlən
  1. modellieren
   modɛ'liːrən
  1. kihangsúlyozva/visszautalóan állandósult, körülíró szókapcsolatok egyéb szóval is fordítható, rendszerint hangsúlytalan, igei eleme machen
   'maxən
  1. gestalten
   gə'ʃtaltən
 2. mezőg
  1. dressieren
   drɛ'siːrən
  1. darstellen
   'daːɐʃtɛlən
  1. bilden
   'bɪldən
  1. aufbauen
   'aʊfbaʊən
  1. agieren
   a'giːrən
alakításfn
  1. e Gestaltung
   gə'ʃtaltʊŋ
   1. többes szám:
   2. Gestaltungen
   1. birtokos eset:
   2. Gestaltung
  1. e Darstellung
   'daːɐʃtɛlʊŋ
alakíthatómn
  1. formbar
   'fɔɐmbaːɐ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása